Sommerferiejob: Pas på de ivrige unge

Politikerne arbejder i øjeblikket på at ændre lovgivning, så flere unge får lyst til at tage et fritidsjob. Men selvom mange håndværksmestre allerede er flinke, når naboens søn eller datter er på udkig efter et sommerferiejob, skal man som arbejdsgiver stadigt huske, at der gælder særlige regler for, hvad de unge må lave.

– Det er fint, at give de unge en chance for at opleve virkeligheden på en arbejdsplads og samtidig hjælpe dem med at tjene lidt ekstra i ferien. Men det er rigtig ærgerligt, hvis det giver problemer, fordi man har glemt, at de ikke må udføre alle de opgaver, som en almindelig medarbejder må, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Han gør opmærksom på at det grundlæggende er arbejdsgiverens ansvar at instruere de unge og sikre, at de kun sættes til arbejde, som de må udføre og kan magte. Desuden skal arbejdsgiveren også være opmærksom på, hvor længe de unge må arbejde, hvad de må arbejde med og om de må arbejde alene:

Giv en god oplevelse
– Reglerne for unges arbejde gælder også når der blot er tale om et sommerferiejob. Og netop der skal man som arbejdsgiver være ekstra opmærksom. Ofte drejer det sig jo om, at man vil gøre de unge en tjeneste og så finde noget, som de kan gå til hånde med. Men man skal huske, at de slet ikke har samme erfaring, som en ældre medarbejder og derfor i deres iver kan komme til at overtræde basale sikkerhedsregler, som almindeligt ansatte er instrueret i og kender fra dagligdagen. Eller at den unge sommerferiehjælp begynder at betjene maskinerne på arbejdspladsen, som de for langt hovedparten slet ikke må anvende, forklarer Morten Frihagen.

Dansk Håndværk understreger også, at det ikke kun drejer sig om at overholde reglerne:

– Formålet er jo ofte, at de unge får en god oplevelse i et par uger, hvor de tjener lidt ekstra. Så hvis man vil give naboens søn eller datter en chance i ferien, skal man også være klar til at bruge den nødvendige tid på, at det gøres rigtigt. Til gengæld kan oplevelsen af dagligdagen på en rigtig arbejdsplads betyde, at den unge får lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Og er det den helt rigtige person, så kan det jo være, at det er ham eller hende, der på et tidspunkt banker på døren for at bede en om praktikplads, mener Morten Frihagen.

5 gode råd når du er flink med et sommerferiejob

Overordnede regler gælder alle
Unge er generelt omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre. Men derudover gælder en række særlige regler for unge under 18 år, blandt andet at:

Regler for arbejde og arbejdstid
Reglerne varierer efter de unges alder. Skoleelever under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. Desuden gælder en række særlige regler for, hvor længe de unge må arbejde – både daglig og i løbet af en uge. Reglerne er forskellige alt efter om den unge er 13-14 år eller 15-17 år og om den unge går i skole.

Sikkerhed under arbejdet
Der findes en række stoffer og materialer, som unge under 18 år ikke må arbejde med. Desuden skal unges arbejdsopgaver tilrettelægges, så der tages hensyn til deres manglende erfaring, manglende bevidsthed om risici og til, at de endnu ikke er fuldt udviklede. Unge skal have en grundig oplæring og instruktion i deres arbejdsopgaver, og arbejdsgiveren skal effektivt og løbende føre tilsyn med, at de unge udfører arbejdet forsvarligt.

Regler ved at arbejde alene
Unge under 18 år må ikke arbejder alene i situationer, der kan blive ubehagelige eller farlige for dem. Hovedreglen er, at de unge skal være under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år og som har den fornødne indsigt i arbejdet. Tilsynet skal være tilpasset det arbejde, den unge udfører. Det kan være nødvendigt, at den person, der fører tilsynet, står umiddelbart ved siden af den unge og overvåger denne. Hvis der er tale om arbejde med ingen eller få risikomomenter, eller hvis den unge er meget rutineret, kan tilsynet bestå af en periodevis kontakt.

Forholdene bliver kontrolleret
Arbejdstilsynet besøger i sommerperioden ofte virksomheder inden for nogle af de brancher, hvor man ved, at der kan være problemer med unges arbejdsmiljø. Men tilsynet holder naturligvis også øje med de unges arbejde ved de almindelige tilsyn i løbet af året.

Bemærk: Hvis du vil give de unge et feriejob, bør du læse de præcise regler på arbejdstilsynets hjemmeside her.

——————————————————————————–
OVENSTÅENDE PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK HÅNDVÆRK:
Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk: Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk