Sygedagpengeregler på grund af corona-krisen forlænget til 30 juni 2021

Den 17. marts 2020 blev der vedtaget et lovforslag om midlertidigt at suspendere arbejdsgiverperioden, hvorefter der kan søges om refusion fra første sygedag, når fravær skyldes Coronavirus – Covid 19. Ændringerne var i første omgang gyldig til 1. januar 2020 og blev så forlænget til den 31. marts 2021, men er nu blevet forlænget til 30. juni 2021. 

Ændringen betyder, at der ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn eller sygedagpenge allerede fra første fraværsdag, hvis fraværet skyldes Coronavirus, og medarbejderen i øvrigt opfylder lovens betingelser for sygedagpenge.

Følgende medarbejdere med fravær er omfattet:

  • Medarbejdere, som konstateres smittet med Coronavirus
  • Medarbejdere, som  har været i tæt kontakt med en person der er testet positiv for Coronavirus.
   Disse medarbejdere skal i henhold til sundhedsmyndighedernes vejledninger, blive hjemme indtil der foreligger et negativt Corona testsvar. I dette tilfælde fraviges den almindelige betingelse om uarbejdsdygtighed.

For medarbejdere der er sygemeldte af andre årsager end Coronavirus gælder de almindelige regler.

Krav til refusion
For at få refusion skal medarbejderen opfylde beskæftigelseskrav i forhold til både arbejdsgiver og kommunen. Det betyder, at:

  • Medarbejderen skal have været ansat i minimum 8 uger og have arbejdet mindst 74 timer og
  • Medarbejderen skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindst 240 timer inden for de seneste seks måneder før første fraværsdag. I mindst fem af disse måneder skal medarbejderen have arbejdet i mindst 40 timer og
  • Medarbejderne ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse hvis ikke vedkommende var blevet syg eller
  • inden for den seneste måned have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller
  • have været elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov

Der kan søges om refusion fra første sygedag, uanset om der betales løn under sygdom eller sygedagpenge fra virksomheden.
Refusionen udgør 119,05 kroner pr. time.

Loven gælder med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar og blev ved årsskiftet forlænget med tre måneder så de gælder frem til 31. marts 2021.

Ansøgning om sygedagpengerefusion
Virksomheden skal anmelde sygefravær og søge om refusion samme sted som normalt, via Nemrefusion på Virk.dk

Når ansøgning om refusion udfyldes, skal der vælges ”andre årsager” og der skal angives ”Covid-19” i fritekstfeltet. Det er vigtigt, at perioden der søges refusion for angives.
Herefter modtager medarbejderen et underretningsbrev i deres e-boks, hvor medarbejderen skal bekræfte de oplysninger virksomheden har angivet om årsag til fraværet. Dermed godkender og underskriver medarbejderen oplysningerne.
Der gælder de almindelige anmeldelsesfrister på 5 uger fra første fraværsdag.

Dansk Håndværk anbefaler, at I som virksomhed beder medarbejderen om at udfylde en tro- og love erklæring, så I har dokumentation for fraværet.

Klik her for at hente tro- og love erklæring.

Læs vejledning fra Nemrefusion om sygedagpenge