Asbestarbejde: Sådan bliver din virksomhed autoriseret

Virksomheder skal fra 1. januar 2025 have en autorisation for at kunne nedrive asbestholdigt materiale. Det fordrer:

  1. et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem (KLS) og
  2. en godkendt faglig ansvarlig i mindst 30 timer om ugen.

Download onepager

Webinar for medlemmer
Autorisation til asbestarbejde fra 1. januar 2025 – hvordan?


Krav til uddannelse – find kurserne på amukurs.dk
Ansatte, der arbejder med asbest, skal have AMU-kurset Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer. Varighed 4 dage. Fag nr. 45845.
Den faglig ansvarlige skal foruden 4-dages kurset have det nye amu-kursus Asbestcertifikat – Faglig ansvarlig. Varighed 2 dage / Fag nr. 22276.

Efter kurset skal den faglig ansvarlige søge personlig godkendelse hos Sikkerhedsstyrelsen. Hvis du ikke har hørt fra Sikkerhedsstyrelsen inden for 60 dage efter indsendelse af din ansøgning, kan du anse din godkendelse for givet. Det følger af bekendtgørelse om autorisation og godkendelse af fagligt ansvarlige på asbestområdet (BEK nr 723 af 12/06/2024).

Din virksomhed skal have tilknyttet en godkendt kontrolinstans
Du skal have en godkendt kontrolinstans til at forhåndsgodkende dit kvalitetsledelsessystem (KLS). På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finder du oversigt over godkendte kontrolinstanser. (I kommende tid vil asbest poppe op ved flere kontrolinstanser, som p.t. søger om godkendelse omkring asbest.)

Det skal dit kvalitetsledelsessystem (KLS) indeholde
Nogle kontrolinstanser stiller skabeloner til rådighed, men der er ingen formkrav til KLS. I bilag 1 i bekendtgørelse nr 725 af 12/06/2024 kan du se sort på hvidt, hvad KLS skal indeholde.

Så er du klar til søge autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen
Med forhåndsgodkendelsen af dit KLS og Sikkerhedsstyrelsens godkendelse af faglig ansvarlig, er du klar til at søge virksomhedsautorisation til dit CVR.nummer.

Kontrolbesøg ved kontrolinstans
Første kontrolbesøg ved kontrolinstans skal være inden for 1 år efter autorisation. Er tingene i orden, får du certifikat og bliver endeligt godkendt. Derefter kommer kontrolinstansen på audit hvert andet år.

Hvad koster det?

  1. Sikkerhedsstyrelsens gebyr for ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig: Kr. 4.975
  2. Sikkerhedsstyrelsen gebyr for ansøgning om virksomhedsautorisation: Kr. 4.975
  3. Estimat: Forhåndsgodkendelse af KLS ved kontrolinstans: Ca. kr. 2.000
  4. Estimat: Første kontrolbesøg ved kontrolinstans inden for 1 år efter autorisation: Ca. kr. 5.000
  5. Derefter kommer kontrolinstansen på audit hvert andet år: Ca. kr. 5.000 hver andet år

Råd og vejledning
Som medlem i Dansk Håndværk kan du få råd og vejledning gratis hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus på telefon 72 17 00 13.

Du er altid velkommen til at kontakte os i Dansk Håndværk, hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning på telefon 53 53 11 44

Sikkerhedsstyrelsen vejledning

Arbejdstilsynet er myndighed for området: Arbejdstilsynets vejledning vedr. asbest, uddannelseskrav, autorisationsordningen m.m.

Her er regler før og efter 1. januar 2025
Regler for uddannelse indtil 1. januar 2025
Regler for uddannelse fra 1. januar 2025