Husk Corona-rådene: Skab tryghed i virksomheden og hos dine kunder

Smitten stiger i vintermånederne og det er derfor vigtigt, at du som leder er med til at skabe tryghed – både for dine ansatte og i forhold til dine kunder.

Men hvad var det nu lige vi kunne gøre for at holde smitten nede – ud over de nye regler om brug af Coronapas, som vil træde i kraft fredag efter Folketingets vedtagelse torsdag.

Skulle du have glemt et af de gode råd, så har vi hente vores oversigt fra foråret 2020 frem, så du kan løbe forholdsreglerne igennem. Det skal sikre, at du både kan holde din virksomhed kørende og signalere overfor dine kunder, at du og dine medarbejdere tager de nødvendige forholdsregler.

Vær opmærksom på, at det også er vigtigt at fortælle de ansatte og ikke mindst dine kunder, at I tager de nødvendige forholdsregler.

SÅDAN SKABER DU TRYGHED I VIRKSOMHEDEN OG HOS DINE KUNDER

Udover myndighedernes generelle råd, kan du i virksomheden gøre følgende:

 1. Vær sikker på at alle ansatte tager smitterisikoen alvorligt og følger myndighedernes anbefalinger – for din, de ansatte og dine kunders skyld.
 2. Arbejder I mere end en ansat på samme opgave, så arbejde så vidt muligt adskilt i hvert sit rum.
 3. Er en af dine ansatte i tvivl om sin sundhed, skal vedkommende blive hjemme, så du trygt kan sende dine folk ud til kunder.
 4. Sørg for at dine medarbejdere så vidt muligt har håndsprit mm med på dagens arbejde.
 5. Lad eventuelt medarbejdere køre direkte fra hjem og arbejdsstedet frem for via kontoret, så indbydes kontakt mellem ansatte undgåes.
 6. Er en kunde i risikogruppen, og er opgaven umiddelbart nødvendig at udføre, så vær ekstra omhyggelig med alle forholdsregler.
 7. Hold en del af kontakten med ansatte og kunder via telefonen frem for ved personlig kontakt.

Udover myndighedernes generelle råd, kan du i forhold til kunden gøre følgende:

 1. Er kunden i risikogruppen (svage, ældre mm.), så vær ekstra omhyggelig med forholdsregler. Udskyd eventuelt opgaver, der ikke er af vigtighed at få løst – for kundens skyld.
 2. Undgå fysisk kontakt med kunder – giv ikke hånd og hold gerne 2 meters afstand.
 3. Sørg for god udluftning, der hvor du arbejder.
 4. Arbejder I mere end en ansat på samme opgave, så sørg for at arbejde adskilt i hver sit rum og ikke i samme rum som kunden.
 5. Hold eventuelt kontakt med kunder i risikogruppen via telefonen frem for ved personlig kontakt.
 6. Lad ikke kunden være i tvivl om, at I tager smitterisikoen alvorligt.
 7. Tag selv emnet op, når du taler med en kunde. Forklar at I tager alle forholdsregler – kunder kan synes, at det er “upassende” at spørge ind til jeres forholdsregler.
 8. Vis disse forholdsregler på din netside og på de social medier, så dine kunder ved at du tager alle forholdsregler.