Nye CO2-krav til byggeriet

Et bredt politisk flertal vedtog i slutningen af maj en række nye ambitiøse klimakrav, der bl.a. fastsætter nye CO2-grænseværdier for nybyggeri med virkning fra 1. juli 2025. Grænseværdierne differentieres på bygningstype.

Med aftalen bliver klimakravene for nyt byggeri strammet markant, og alt boligbyggeri vil blive omfattet. Desuden vil selve byggeprocessen blive inkluderet i klimaregnskabet. Der indføres således en særskilt grænseværdi for den klimapåvirkning, der opstår fra transport til, fra og på byggepladsen, samt fra energi- og brændselsforbrug og materialespild på byggepladsen. Byggepladsen bliver dermed  inkluderet med sin egen grænseværdi, som skal lægges oveni de nye grænseværdier.

De nye krav træder først i kraft med en ændring af bygningsreglementet i juli 2025. Det giver branchen tid til at omstille sig til de nye krav.

Der er også fastsat endnu strammere grænseværdier gældende fra 2027 og 2029.


Regionale netværksmøder om de nye klimakrav


De væsentligste ændringer fra 1. juli 2025 er:

  • CO2-grænseværdien strammes og differentieres på baggrund af bygningstype. Fx for etage- og kontorbygninger bliver grænseværdien 7,5 CO2-ækv./m²/år mod 12,0 i dag.
  • Omfanget af nybyggeri, der er omfattet af klimakravene, udvides, herunder vil ferieboliger og uopvarmede bygninger over 50 m², såsom P-huse og lagerbygninger, blive omfattet, samt tilbygninger (for enfamiliehuse o.l., dog kun hvis de er på over 250 m²)
  • Byggeprocessen (A4 og A5) bliver også omfattet af en CO2-grænseværdi. Det bliver en selvstændig CO2-grænseværdi på 1,5 kg CO2-ækv./m²/år

“Nu begynder det egentlige arbejde, og vi vil i den kommende tid hjælpe vores medlemsvirksomheder med at orientere sig i de nye klimakrav i forhold til, hvad det betyder for dem,” udtaler direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen, der overordnet set ser positivt på de nye tiltag.

“Der er tale om realistiske grænseværdier, og vi må alle gøre en indsats for klimaet. Men ikke desto mindre er vi fuldt bevidste om de udfordringer, der er for vores små og mellemstore virksomheder både i forhold til at orientere sig i og implementere nye komplekse regelsæt i en travl hverdag.”

Med de nye krav må nybyggeri fra 1. juli 2025 i gennemsnit kun må udlede 7,1 kg CO2/m2.

Se klimakrav her