Små virksomheder opgiver at byde på offentlige udbud

Næsten to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder opgiver at byde på statslige og kommunale opgaver, fordi udbuddet er for stort, dækker fagligt for bredt eller er for kompliceret at byde på. Det svækker konkurrencen om offentlige udbud og hæmmer forankringen i det lokale erhvervsliv.

Det mener 6 ud af 10 små og mellemstore virksomheder, viser en rundspørge foretaget blandt SMVdanmarks medlemmer.

“Opgaverne bliver ofte for uoverskuelige at byde på. F.eks. kan en kommune vælge at udbyde vedligehold af en park med alt, hvad det indebærer – beskære træer, tømme skraldespande og sommetider også med drift af en lille café i hjørnet. Det kan en typisk anlægsgartner slet ikke byde på,” siger chefkonsulent Bjarke Roed-Frederiksen fra SMVdanmark.

Virksomhederne peger i undersøgelsen på, at udbuddene typisk er for store i forhold til, hvad virksomhederne kan overkomme, at dokumentationskravene er for høje, eller at udbuddene dækker over flere fag, end virksomheden har kompetencer til.

Derfor bør kommunerne deler opgaverne op.

”Det gør det muligvis lidt vanskeligere for kommunerne at holde styr på deres opgaver, men det kan sagtens lade sig gøre. Og alternativet er jo, at man ikke får de lokale virksomheder med, hvilket man ofte gerne vil have for at sikre lokal forankring,” siger han og opfordrer også kommunerne til at tænke over, hvad de kan gøre for at få flere virksomheder til at byde ind. Og så advarer han imod, at flere nabokommuner slår sig sammen om et udbud.

“Vi har f.eks. set, hvordan rensning af måtter blev udbudt i et samarbejde med tre kommuner. Det gør det umuligt for en lokal måtte-renser at byde ind, fordi det ikke giver mening i transporttid. Til gengæld kan det give mening, at tre kommuner slår sig sammen om at forberede selve udbudsmaterialet, men i sidste ende vælger tre forskellige lokale leverandører,” siger han.

Læs analysen her.

————————-

Læs tidliger om udbud: