Bygningsstyrelsen vil smyge sig uden om lovgivningen

Bygningsstyrelsens nye direktør, Rasmus Brandt Lassen, har meddelt, at han har indført et generelt stop for fag- og storentrepriser som led i styrelsens nye udbudspolitik.

Men står meldingen til troende, er det ifølge arbejdsgiverforeningen Dansk Håndværk i klar strid med lovgivningen, og en oplysning, der bør få Konkurrencestyrelsen til øjeblikkeligt at tage kontakt med henblik på at få en nærmere forklaring. Også selv om meldingen senere er blødt op med kommentarer om, at styrelsens jurister naturligvis vil sikre, at man overholder loven:

– Brug af fagentrepriser er et væsentligt instrument for at sikre små og mellemstore virksomheder del i de mange opgaver, som landets skatteydere betaler for. Og lovgivningen på området er klar: Offentlige udbydere skal følge det såkaldte ‘opdel eller forklar princip’, der betyder, at kontrakter så vidt muligt skal opdeles i delkontrakter. Og en melding om at man vil forsøge at undgå at gøre det, er ganske enkelt helt uacceptabel – også selv om man forsøger at finde begrundelser, der ligger inden for lovens rammer, lyder det fra direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Masser af lovbrud
Dansk Håndværk havde allerede i juni sidste år kig på de mange regelbrud, der sker i det offentlige.

I en evaluering af “opdel eller forklar-princip” som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte i juni 2017, viste det sig, at i 44 procent af de udbud, hvor offentlige myndigheder ikke havde delt udbuddet op i mindre kontrakter, havde de heller ikke fulgt lovgivningen om, at de skal forklare, hvorfor det ikke var sket.

– Kravet betyder, at hvis kontrakten ikke opdeles i delkontrakter, skal ordregiveren i udbudsmaterialet forklare baggrunden for, at det ikke er sket. Efter meldingen fra bygningsstyrelsen betyder det, at hele byggesektoren nu skal holde øje med udbuddene fra styrelsen og de forklaringer, styrelsen giver, hvis et udbud ikke er opdelt. Og så snart der enten ikke er en forklaring – eller forklaringen ikke holder vand – må vi have konkurrencemyndighederne til at se på sagen. Det offentlige er lige så forpligtet til at overholde loven som alle os andre, lyder det fra arbejdsgiverdirektøren.

Fik indskærpet reglerne
I det hele taget står det sløjt til med overholdelse af lovgivningen. Konkurrencestyrelsens evaluering sidste år viste at 78 procent af udbuddene ikke var delt op. Og at der i næsten hvert andet (44 pct.) af dem, manglede en forklaring om hvorfor.

Konkurrencestyrelsen indskærpede derfor sidste år overfor myndighederne, at man skulle følge lovgivningen.

——————————————

Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk