Lovstramning: SMV’erne kan spare samfundet for milliarder

En ny analyse fra Forbruger- og Konkurrencestyrelsen viser, at når de offentlige udbud blot deles op, så er det ofte de små virksomheder, der kommer med det bedste bud.

Mindre virksomheder med under 50 ansatte får en stor del af opgaverne – hvilket dokumenterer, at de leverer det bedste produkt til den rigtige pris.

Men på byggeområdet har de små det svært. Her deles kontrakterne nemlig ikke op, sådan som de bør ifølge udbudsloven. Og den logiske konsekvens er, at samfundet derfor går glip af besparelser, fordi man afholder de små fra at komme med det bedste tilbud.

Derfor anbefaler Dansk Håndværk nu, at politikerne strammer udbudsloven, så ordregivere ikke kan slippe forbi kravet om at dele deres udbud op, ved blot at begrunde det med at de “vurderer, at opgaven løses mest hensigtsmæssig af en enkel hovedleverandør.”

– Tallene viser sort på hvidt, at udbud i hovedentrepriser skulle være det økonomisk mest fordelagtige i mange tilfælde er direkte forkert.  Alligevel oplever de lokale virksomheder, at man slipper af sted med at udbyde på en måde, der ganske enkelt forhindrer dem i at få del i opgaverne, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Udbudsloven kræver, at udbud så vidt muligt skal deles op. Og kan det ikke lade sig gøre, kræver det en klar begrundelse for, hvorfor det ikke kan ske.

– Men i øjeblikket accepterer konkurrencemyndighederne, at den begrundelse blot er en sætning om, at udbyder “vurderer at det er mest hensigtsmæssigt at bruge en enkelt hovedleverandør”. Nu viser konkurrencestyrelsens egen analyse altså at det er i mange tilfælde vil være forkert. Derfor må vi insistere på, at konkurrencestyrelsen enten griber ind overfor manglende uddybning af begrundelsen for ikke at dele et udbud op – eller at politikerne stammer lovteksten, så det bliver tydeligt, at der skal mere end blot en standardsætning til for, at udbudsmaterialet bliver lovligt, lyder det fra arbejdsgiverdirektøren.

– Skatteyderne er bedst tjent med, at de små virksomheder kan byde ind på samfundets opgaver – det understreger analysen tydeligt. Og det var også politikernes klare ønske da de lavede udbudsloven. Men så længe den nuværende fortolkning accepteres sker det ikke, lyder det fra Morten Frihagen.

De små taber når udbud ikke deles op:
Små virksomheder vinder godt 30 pct. af kontrakter med en kontraktværdi på 10­15 mio. kr. og godt 14 pct. af kontrakter med værdi på 75­100 mio. kr. Hvis udbuddene ikke var opdelte, ville de små virksomheder, alt andet lige, have vundet omkring halvt så mange af kontrakterne.
Vurdering i Konkurrencestyrelsen analyse

———————————-

Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk