Ny overenskomst – men ikke endeligt klar til brug

Som vi orienterede om i sidste nyhedsmail har Dansk Håndværk og 3F nu indgået aftale om overenskomst på byggeområdet. Og i den forløbne uge er overenskomst for Auto- og Boligmonteringsområdet, samt for Industri- og værkstedoverenskomsten også faldet på plads.

Det betyder dog ikke, at medlemsvirksomhederne allerede fra den 1. marts, hvor overenskomsterne træder i kraft, kan benytte disse.

Ikke klar endnu
Overenskomstaftalerne skal nemlig først til urafstemning hos 3F’s medlemmer. Og først når de er endeligt vedtaget af 3F’s medlemmer, kan virksomhederne begynde at bruge dem.

Det betyder i praksis, at man skal følge de nuværende (gamle) overenskomster indtil de nye overenskomster er endelig vedtaget. Og det betyder samtidigt, at man skal foretage en efterregulering af lønnen m.v. i forhold til de nye aftaler for perioden fra den 1. marts og frem til det tidspunkt, hvor overenskomsten er endeligt vedtaget.

På baggrund af vores erfaring med denne proces, forventer vi, at de nye overenskomster vil være klar i starten af april måned.

Dansk Håndværk vil naturligvis orientere og fremsende aftalerne og nøgletal til medlemmerne, så snart de nye overenskomster er endeligt vedtaget og klar til brug.