3 overenskomster med 3F er nu endelig vedtaget

Et flertal af 3F’s medlemmer har ved urafstemning stemt “ja” til overenskomstresultaterne. Dermed er de nye 2-årige overenskomster endelig vedtaget. 

  • Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2024-2026
  • Industri- og Værkstedsoverenskomsten 2024-2026
  • Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten 2024-2026

Overenskomsterne træder i kraft pr. 1. marts 2024, dvs. med tilbagevirkende kraft. 

Inden længe har du adgang til online versionerne af overenskomsterne på Dansk Håndværks hjemmeside. Trykte udgaver (papirversioner) forventer vi at have klar i løbet af maj.

Du har allerede nu adgang til at orientere dig om nøgletal 2024 for alle tre overenskomster på Dansk Håndværks hjemmeside.