Offentlig fond bruger nu “kun” 9,6 millioner på administration for at udbetale 200.000 kr.

For 14 dage siden kunne vi fortælle, hvordan Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) i 2022 brugte 9,8 millioner for at udbetale 100.000 kroner til fondes egentlige formål.

Nu er regnskabet for sidste år kommet og forholdene har ifølge Dansk Håndværk ikke ændret sig. Administrationsomkostningerne holdt sig på stort set samme beløb, nemlig 9,6 millioner, som blev brugt for at kunne udbetale 200.000 til fondens egentlige formål.

– Det er helt uforståeligt, at der ikke gribes ind, når en lovpligtig fond administreres på den måde. Millionerne ruller til ren administration, mens fondens formål må nøjes med nogle få hundrede tusinde. Pengene betales af erhvervslivet, som bare må se til, mens de venter på at skulle fylde hullet i administrationskassen op på ny. Det må ganske enkelt stoppes, lyder det fra direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

28,2 millioner for at udbetale 300.000
Ordningen, der administreres af ATP, betales via et lovpligtigt bidrag fra samtlige danske virksomheder med ansatte. Hvis en udenlandsk virksomhed snyder sine udstationerede medarbejdere for løn skal fonden betale, hvis virksomheden nægter eller går konkurs.

– Over de seneste tre år er der i alt udbetalt 300.000 til det egentlige formål. Til gengæld er der tilsammen brugt 28,2 millioner på ren administration. Det hænger jo ikke sammen. Alligevel vender de ansvarlige politikere det blinde øje til. Men netop fordi pengene opkræves fra erhvervslivet via lovgivning, bærer de et ekstra ansvar for at midlerne forvaltes rimeligt, påpeger arbejdsgiverdirektøren.

Dramatisk fald i telefonopkald
Dansk Håndværk gør opmærksom på et enkelt punkt, hvor regnskabet adskiller sig fra de øvrige år. AFU er nemlig pålagt et servicemål om, at 80 pct. af alle besvarede opkald til deres kundeservice skal besvares inden for 3 minutter, og derfor er antallet af telefoniske henvendelser opgjort i et særligt afsnit.

– I følge årsrapporten for 2023 har telefonen hos AFU har kun ringet 250 gange i løbet af året – svarende til omtrent et opkald per arbejdsdag. Det er et voldsomt fald i forhold til årene forinden, hvor antallet af telefonopkald fast lå på mellem 400 og 450 årlige opringninger. Der er tale om næsten en halvering uden at det er smittet af på udgifterne til administration. Så de knapt 10 millioner bliver brugt uafhængigt af behovet for fonden, vurderer Morten Frihagen.

AFU havde i 2022 en formue på 41,7 mio. Den er nu – stort set udelukkende som følge af administrative omkostninger – reduceret til 33,1 million.

– Man må spørge om det virkeligt er politikernes alvor, at behandle erhvervslivets penge på den måde. Da regeringen indførte ordningen, gjorde vi i Dansk Håndværk det tydeligt, at det var betænkeligt blot at udskrive en fast regning til samtlige danske virksomheder for at betale for udenlandske forretningsfolks snyd. Selvfølgeligt skal vi holde de ansatte skadesfri, hvis de bliver snydt for deres løn, men det bør gøres på en måde, hvor erhvervslivets penge reelt går til formålet, understreger arbejdsgiverdirektøren.

——————————————————————————–
OVENSTÅENDE PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK HÅNDVÆRK:
Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk

 

Link til AFU’s netop udgivne Årsrapport for 2023:
https://www.atp.dk/dokument/afu-aarsrapport-2023

Link til regler for danske virksomheders betaling til AFU:
https://virk.dk/vejledning/afu/afu-dansk-virksomhed/

Link til Dansk Håndværks tidligere omtale af sagen
https://dhv.dk/her-ruller-erhvervslivets-millionerne-til-ren-administration/