Nyhederne i overenskomsterne 2024-2026

Her har du oversigt over ændringerne i de 2-årige overenskomster, som Dansk Håndværk for nylig har forhandlet på plads.

De nye overenskomster indeholder samme økonomiske ramme, som der blev givet ved OK23 af de andre arbejdsgiverorganisationer, hverken mere eller mindre. Herudover indeholder de nye overenskomster gode tiltag om trivsel, efteruddannelse og arbejdsmiljø.

Så snart vi har overenskomsterne i digital udgave, kommer de på hjemmesiden og i nyhedsbrev.