Nye regler for nedrivning og genbrug

Fra 1. juli i år indføres der krav til standardiserede nedrivningsplaner og autorisationskrav ved nedrivning af bygninger på mere end 250 kvadratmeter eller derover.  Reglerne kommer efter, at folketinget har vedtaget en lov, der giver miljøministeriet bemyndigelse til at fastsætte regler om krav om “selektiv nedrivning”

Ved selektiv nedrivning forstås hel eller delvis nedtagning af byggerier på en måde, så bygningens materialer adskilles og sorteres under nedtagning. Det skal ske for at opnå større genbrug af materialerne, samtidigt med at de materialer, der kan indeholde problematiske stoffer, sorteres fra.

Reglerne er endnu ikke klar
Miljøministeren skal fastsætte de endelige regler. Selv om de endnu ikke er klar,  forventes loven at træde i kraft pr. 1. juli – dog sådan at der bliver en overgangsperiode derefter, hvor branchen kan tilpasse sig til de nye krav.

Ændringerne vil først og fremmest betyde forpligtelser for bygherrer og nedrivningsvirksomheder. Det forventes, at bygherre skal sørge for, at der udarbejdes en standardiseret nedrivningsplan forud for nedrivning af et byggeri. Planen skal indeholde oversigt over, hvilke materialer byggeriet indeholder, hvordan materialerne forventes håndteret, samt en kortlægning af eventuelle problematiske stoffer. Det forventes, at denne nedrivningsplan skal godkendes af kommunen.

Nedrivning kræver autorisation
For nedrivningsvirksomheder betyder de nye regler, at de skal autoriseres og have et kvalitetsledelsessystem  for at måtte nedrive bygninger på 250 m2 eller derover. Nedrivningsvirksomhederne skal udpege en ressource-ansvarlig, som skal sikre, at medarbejdere instrueres i at behandle materialer og affald, så det muliggør en højere grad af genbrug og genanvendelse.

Dansk Håndværk vurderer, at reglerne vil betyde ekstra arbejde og omkostninger for såvel bygherre, udførende virksomheder og nedrivningsvirksomheder – men også at det  hen ad vejen vil betyde reducerede omkostninger til nyindkøb eller salgsværdi  for materialer, der kan genbruges, men først når udbuddet af genbrugte materialer er øget og sat i system på markedsvilkår. Forudsat at der skabes et marked for de genbrugte materialer og aktører på dette marked vurderer vi derfor, at reglerne efter en indkøringsperiode ikke vil have væsentlig økonomisk betydning for virksomhederne.

Dansk Håndværk vil orientere medlemmerne yderligere, når de endelige regler er fastsat af miljøministeren.