Nu kan dine kunder igen søge tilskud til energiforbedring

Der kan søges om tilskud via Energirenoveringspuljen som åbnede for ansøgninger den 10. april. Puljen er åben indtil den er opbrugt – dog senest 1. august. Derefter forventes det, at der senere på året vil blive åbnet for en ny pulje.

Ansøgere skal dog væbne sig med tålmodighed, idet det kan tage op til to måneder at behandle ansøgningen. Får man derefter tilsagn, kan beløbet udbetales når arbejdet er færdigt. Arbejdet må ikke startes før der er givet tilsagn om støtte.

Du kan som virksomhed godt søge støtte på vegne af din kunde, det kræver dog blandt andet fuldmagt m.v. fra denne. Du finder kravene via linket nederst på denne side.

Der ydes tilskyd til:

  • Isolering
  • Vinduer
  • Ventilationsanlæg
  • Vandbåret rumvarme
  • Energimærke.

For at få tilskud skal din kunde leve op til fem krav:

  • Det skal være en helårsbolig.
  • Boligen skal have energimærker E, F eller G.
  • Arbejdet må ikke være igangsat eller gennemført.
  • Der må ikke tidligere være givet tilskud til samme projekt
  • Arbejdet skal udføres af en virksomhed med et gyldigt CVR-nummer.

Se regler for hvilket arbejde, der ydes tilskud til midt på denne side under overskriften Det kan du søge tilskud til

Se størrelsen på tilskud til de forskellig energiforbedringer på denne side

Krav hvis du vil søge tilskud på vegne af en kunde findes her