Lovforslag: Nedrivning af asbest vil fremover kræve autorisation

Et aktuelt lovforslag lægger op til, at nedrivning af asbest i fremtiden kun udføres af virksomheder, der har en autorisation. Det nye krav skal være med til at sikre, at færre bliver udsat for det farlige stof. Lovforslaget vil også betyde, at private boligejere ikke selv må nedrive f.eks. et tag med asbest.

Konkret lægger lovforslaget op til en autorisationsordning, hvor en virksomhed skal have et kvalitetsledelsessystem og en godkendt fagligt ansvarlig for at blive autoriseret. Reglerne om den nye autorisationsordning forventes at træde i kraft 1. juli 2024. Der er lagt op til, at virksomhederne herefter får et halvt år til at søge om autorisation.

Det følger af lovforslaget (§ 49 e), at det er Sikringsstyrelsen som skal stå for autorisationen. Hvordan det praktisk kommer til at foregå, ved vi ikke endnu. Så snart vi ved mere, følger vi op på hjemmeside og i nyhedsbrev.

Læs lovforslag