Her er de nye nøgletal for 2024

Nu har du adgang til nøgletal fra de nye overenskomster, som Dansk Håndværk forhandlede på plads i februar 2024.

I februar 2024 nåede Dansk Håndværk i mål med forhandling af overenskomsterne med 3F samt Dansk Metal og Blik & Rør. Her er de nye nøgletal fra overenskomsterne.

Bygge- og Anlæg; Industri- og Værksted; Auto- og Bolig; VVS- og Blikkenslager
For virksomheder omfattet af ovennævnte overenskomster er der ingen stigninger pr. 1. marts 2024 for timelønnede eller ansatte på funktionærlignende vilkår. Det er kun visse lærlinges “særlige opsparing”, der stiger. Se lærlingesatser 2024-2025

Minimallønnen og løn under sygdom mv. stiger pr. 1. maj 2024.

Pensionsbidraget ændres (omfordeles) pr. 1. juni 2024, så det fremadrettet hedder 10,55% fra arbejdsgiver og 2,20% fra medarbejder, i alt stadig 12,75%. SH-bidraget ændres først pr. 1. marts 2025, hvor det stiger fra 13,50% til 15,30%.

Minimallønnen stiger pr. 1. marts 2024 for for virksomheder omfattet af låsesmedeoverenskomsten.

For E-46-virksomheder: Satsreguleringerne fandt sted 1. januar 2024.

Her er de nye nøgletal 

Tallene kan tilgås helt fast under menupunktet “Rådgivning” > “Overenskomst & Nøgletal 2024