Information til mester om støtte til elever med diagnoser

15% af alle under 18 år får en psykisk diagnose. At have en elev med en diagnose kan lyde besværligt, og det kan da også give lidt bøvl ind imellem. Men eleven er mere end sin diagnose, og med den rette støtte, kan det blive positivt for både elev og mester.

SPS står for “specialpædagogisk støtte” og bevilliges til de elever, som har en psykisk diagnose, er ordblinde, talblinde eller har fysiske handicaps. Eleverne har mulighed for at få støtte af SPS-vejledere, når de er på skole, men de kan også få støtte, når de er i virksomheden. Hvis eleven vil have SPS i virksomheden, så er det dig som mester eller din svend (eller en anden ansat), som skal udføre støtten.

Techcollege har udarbejdet en pjece, som kan hjælpe på vej.

Hent pjecen

lærlingeliv.dk kan du også få inspiration til, hvordan I på jeres arbejdsplads kan skabe gode rammer for jeres lærlinge.