Vognmænd vil blokere danske veje den 15. maj 2023 – konsekvenser på byggeområdet

På mandag er der meldt en landsdækkende demonstration, hvor en gruppe vognmænd planlægger at blokere dele af det danske vejnet. Det kan få forskellige konsekvenser på byggeområdet.

Det kan entrepriseretligt give problemer, hvis blokaden medfører, at byggepladser bliver lukket, eller byggerier bliver forsinket, som følge af, at materialer eller mandskab ikke kan komme frem.

Force majeure begivenhed

Det vil juridisk udgøre en force majeure begivenhed i henhold til AB 18 § 39, stk. 1. litra c.

Entreprenørerne skal dog forsøge i videst muligt omfang at undgå eller begrænse forsinkelsen. Kan en forsinkelse ikke undgås, skal entreprenøren meddele bygherren, at man anser sig berettiget til tidsfristforlængelse.

Da retten til tidsfristforlængelse skyldes en force majeure begivenhed, har entreprenøren ikke ret til ekstra betaling for eventuelle omkostninger, som forsinkelsen måtte påføre entreprenøren. Entreprenøren har således udelukkende ret til ekstra tid, men ikke ret til ekstra betaling i forbindelse med forsinkelsen.

På overenskomstområdet kan der blive en problemstilling omkring materialemangel, hvis blokaden måtte medføre dette. I den situation gælder det for Bygge- og anlægsoverenskomsten § 29, stk. 1, at hvis en medarbejder skal vente på materialer, så skal arbejdsgiver først forsøge at anvise andet arbejde, men hvis dette ikke kan lade sig gøre, så betales ventetiden med minimallønsatsen, som p.t. er på 135,45 kr./t.

For en uddybning af ovenstående eller råd i andre problemstillinger, som vil bero på en konkret vurdering – ring til Dansk Håndværk på 53531144.