Vanvidskørsel og konfiskering af biler

En del medlemmer henvender sig med spørgsmål i forbindelse med at der den 31. marts 2021 trådte nye regler om vanvidskørsel i kraft.

De nye regler betyder, at politiet kan konfiskere de anvendte biler. Det har rejst spørgsmålet om, hvordan man som arbejdsgiver skal forholde sig, hvis det er en medarbejders vanvidskørsel, der medfører konfiskering af en arbejdsbil.

It works by increasing the amounts of certain natural substances in the brain. Condition Shift work disorder Obstructive sleep apnea Cancer-related fatigue Multiple sclerosis-related fatigue Psychiatric disorders such as depression and ADHD Want the best price on modafinil? However, Otezla is used off-label for adults with guttate psoriasis, nail psoriasis, palmoplantar psoriasis, pustular psoriasis, and scalp psoriasis https://farmacias-semreceita.com/viagra/. But with NHL, your immune system isn’t able to fight off infections as easily as normal.

Vi er dykket ned i det spørgsmål, og har vedhæftet nogle anbefalinger til, hvordan du som arbejdsgiver sikrer dig, at bilen ikke bliver konfiskeret grundet førerens lovovertrædelse.

Konfiskering af tredjemands bil i forbindelse med vanvidskørsel

Hvis føreren af din bil kører vanvittigt, skal politiet nu konfiskere den! Men hvordan stiller det egentlig
dig som ejer af bilen, og hvad kan og skal du gøre for at undgå konfiskation?

Hvad er vanvidskørsel overhovedet?
Vanvidskørsel er blandt andet:

  • uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
  • uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
  • særlig hensynsløs kørsel
  • kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen
  • kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover
  • spirituskørsel med en promille over 2,00

Derudover findes der en liste i færdselslovens § 133 a.

Vil min bil altid blive konfiskeret, når føreren kører vanvidskørsel?
Udgangspunktet er ja! Undtagelsen er hvis det vil være et uforholdsmæssigt stort indgreb i din ejendomsret.

Hvordan sikrer du dig så som arbejdsgiver eller udlejer af en bil, at bilen ikke bliver konfiskeret grundet førerens lovovertrædelse?

Hvis du ejer en bil, som du enten udlejer, leaser eller udlåner til en anden fører, og vil sikre dig bedst
muligt mod at få konfiskeret din bil, er det nødvendigt, at du lærer føreren at kende på forskellige
områder, herunder tidligere straffe og førerens økonomi.

Straffeattest og tro- og loveerklæring
Transportministeriet mener, at en ejer af en bil bør forvente, at en fører der tidligere er straffet i
henhold til færdselsloven, vil begå en ny lovovertrædelse. Når du udlejer, udlåner eller lader en kunde
prøvekøre din bil, skal du derfor sikre dig, at føreren ikke tidligere har overtrådt færdselslovens bestemmelser om vanvidskørsel.

Som arbejdsgiver kan du indhente førerens private straffeattest, hvor færdselsovertrædelser fra efteråret 2021 vil fremgå. Hvis du skal udlåne eller udleje en bil for en kort periode, er det måske i overkanten at bede kunden om at fremvise straffeattest. Her kan du i stedet anvende en tro- og loveerklæring, hvor føreren skal underskrive, at vedkommende ikke tidligere har begået bestemte, relevante lovovertrædelser.

Undersøge førerens økonomi
For at undgå konfiskering af bilen, skal du desuden undersøge førerens økonomi. Hvis det er helt
umuligt for dig at få erstattet tabet hos føreren, kan det være et argument mod konfiskation af bilen.
Det vil dog være undtagelsen og det forventes, at det først og fremmeste er tilfælde af førerens død
eller konkurs, hvor førerens bo ikke kan dække kravet, som efter omstændighederne kan være nok
til at fravige udgangspunktet om konfiskation.

Det er endnu uvist, hvordan arbejdsgiveren, sælgeren eller mekanikeren skal undersøge sin ansattes
eller sin kundes økonomiske forhold, for at beskytte sig selv bedst muligt mod konfiskation af sin bil.

Hvad er konsekvensen ved konfiskation af bilen?
Hvis konfiskationen opretholdes af en domstol, bliver din bil solgt og pengene ryger i statskassen.

Hvis din bil bliver konfiskeret, når det er en anden, der er fører af bilen, vil du have et økonomisk krav
på bilens værdi mod føreren. Du vil kunne rette erstatningskravet mod føreren af bilen under straffesagen, så du trods alt slipper for selv at lægge sag an mod føreren. Desuden vil du under sagen om
konfiskation få beskikket en advokat på statens regning, som kan hjælpe dig både med at argumentere imod konfiskation, men også med at rejse erstatningskrav mod føreren.

Hvordan sikrer jeg mig muligheden for erstatning?
Du kan i aftalen med føreren af bilen, hvad end det er i ansættelseskontrakten, separat aftale eller
låne-/lejekontrakten med kunden opstille særlige vilkår angående konfiskation, så føreren af bilen
vedkender sig at være erstatningsansvarlig, hvis den konfiskeres. Samtidig kan der indarbejdes en
fuldbyrdelsesklausul, så du kan inddrive kravet direkte ved fogedretten uden at skulle vente på at
erstatningssagen kan gennemføres sammen med straffesagen.

Hvis føreren af bilen er insolvent og altså ingen penge har, står du som ejer af bilen desværre meget,
meget dårligt og det økonomiske tab lander i sidste ende hos dig.

Det bedste du kan gøre for at sikre dig mod konfiskation af din bil, er derfor, at:

  • se førerens straffeattest eller lade føreren underskrive en tro- og loveerklæring
  • undersøge førerens økonomiske forhold
  • lave aftalevilkår, hvori der står at føreren bliver erstatningspligtig ved konfiskation og at forholdet kan fuldbyrdes direkte ved fogedretten