Stikprøver skal stoppe statens sjusk med arbejdsklausuler

Godt et halvt år efter, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne i usædvanligt skarpe vendinger kritiserede, at det offentlige ikke brugte de krævede arbejdsklausuler i deres kontrakter, har beskæftigelsesministeren nu reageret ved at sende en opfordring til myndighederne.

– Det glæder os, at ministeren, som den øverste ansvarlige, nu kræver at styrelser og departementer retter ind. Arbejdsklausuler sikrer, at leverandører overholder de danske løn- og arbejdsvilkår og er en effektiv sikring mod social dumping i byggeriet, lyder det fra direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

I juni sidste år viste en rapport at 26 pct. af departementerne og 39 pct. af statens styrelserne ikke har skrevet en arbejdsklausul mod social dumping ind i de kontrakter, der er indgået på bygge- og anlægsområdet eller det grønne område. Det kaldte Rigsrevisionen og Statsrevisorerne for “meget utilfredsstillende”.

– Da man indførte krav om arbejdsklausuler var det netop for at forhindre unfair konkurrence fra virksomheder, der ikke overholder reglerne på det danske arbejdsmarked. Nu er vi i det private erhvervsliv vandt til, at den ansvarlige ledelse reagerer rimeligt hurtigt og at myndighederne øjeblikkeligt griber ind, når love og regler overtrædes. Men jeg er da glad for at man her ni måneder efter Rigsrevisionens og Statsrevisorernes påtale sørger for at der rettes ind, siger Morten Frihagen.

Han undrer sig dog over, at regeringen ikke effektivt vil sikre sig, at alle følger reglerne.

For selv om beskæftigelsesministeren nu skriver, at alle statslige myndigheder skal anvende arbejdsklausuler i alle kontraktforhold om bygge- og anlægsarbejder, vil man kun føre kontrol ud fra en samlet vurdering af risikoområder, kontrakter samt mulighederne for og omkostningerne ved at føre kontrol.

– Det er ikke helt den tilgang til lovgivning, vi kender i den private sektor. Havde en hel sektor i hver tredje sag overtrådt loven, ville myndighederne nok have kontrolleret alle til at begynde med. Men lad os nu håbe, at vi ikke ser en eneste offentlig kontrakt uden arbejdsklausuler i de kommende år – på trods af den økonomisk baserede stikprøvekontrol, slutter arbejdsgiverdirektøren.

Allerede i juni sidste år, gjorde Dansk Håndværk opmærksom på at påtalen fra Rigsrevisionen ikke var hverdagskost, og at der derfor straks ville blive strammet voldsomt op på statens sjusk.

—————————————
Tidligere om samme sag – læs her
Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk