Spar energi på byggepladsen

En af udgifter under byggeri er forbruget af energi – både til selve arbejdet, men først og fremmest til f.eks. opvarmning og udtørring af bygning og byggematerialer.

Derfor er der penge at spare, hvis man kan nedbringe energiforbruget – og det giver en ny folder gode råd om.

Energiforbrug til byggeprocesser ved opførelse af bygninger svarer normalt til 2-4 års fremtidigt varmeforbrug i bygningen og udgør typisk 0,5-1,5 % af byggesummen.

Men ved at planlægge og styre byggeprocessen kan næsten alle byggeprojekter kan holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen.

Opvarmning og udtørring
Opvarmning og udtørring er det område, der sluger mest energi. Det udgør gennemsnitligt 80 % af byggeprocessens samlede energiforbrug. Og her kan der spares.

Se folderen fra sparenergi.dk her – du åbner folderen som PDF-fil et lille stykke nede på siden. I folderen er det særligt punkt 4 UDFØRELSESFASEN, der er direkte relevant for dig som håndværker.