Skal du have fartskriver i din varebil?

Skal du have fartskriver i din varebil?

Regeringen meddelte i sidste uge, at fortolkningen af, hvornår man som håndværker skal anvende fartskriver i sin varevogn, ændres. Det er en konsekvens af en politisk indsats fra Håndværksrådet, hvor vi har peget på, at Danmark bør fortolke en EU-forordning om køre/hviletid på samme måde som Tyskland. Dvs. meget lempeligere end vi gør i dag! Færdselsstyrelsen arbejder derfor nu på en fortolkning, der bygger på samme regler som i Tyskland.

Jurist i Håndværksrådet Jeppe Rosenmejer ridser her de kommende regler op.

To betingelser skal være opfyldt, før du overhovedet er påvirket af reglerne.

  1. Den totale vægt af bil inkl. trailer skal være over 3,5 ton og mindre end 7,5 ton.
    Er vægten under 3,5 ton, behøver du ikke fartskriver i bilen. Er den over 7,5 ton, skal du under alle omstændigheder have fartskriver.
  2. Føreren må ikke have kørsel som sin primære opgave, men det skal være en bi-ting i forhold til dennes hovedbeskæftigelse som håndværker.

Dvs. at hvis bil og evt. trailer vejer under 3,5 ton, kommer man slet ikke ind i reglerne om fartskrivere, og hvis føreren er ansat som chauffør, skal der altid installeres fartskriver.

”Materialer til brug for eget arbejde”

Kommer man længere væk end 100 km. væk fra virksomhedens adresse, skal der altid anvendes fartskriver i biler på i alt over 3,5 ton, der føres af en håndværker.

Håndværkerundtagelsen fra at skulle installere fartskriver er altså kun relevant i de situationer, hvor føreren er håndværker, og der køres i en bil inkl. trailer på mellem 3,5 og 7,5 tons. Herudover skal kørslen foregå indenfor en radius, der er mindre end 100 km fra virksomhedens adresse.

Centralt for, om man er undtaget, eller der skal anvendes fartskriver, er fortolkningen af begrebet ”materialer til brug for eget arbejde”. Men hvad ligger i det udtryk?

Maskiner, værktøj og andet udstyr, man skal bruge som et led i sit arbejde, er naturligvis omfattet af begrebet ’materialer til brug for eget arbejde’.

Materialer der undergår en ’omdannelsesproces’

Det samme er materialer og genstande, der undergår en såkaldt ’omdannelsesproces’. Det vil sige, at materialer, varer og apparater/maskiner, der bliver transporteret som et led i en håndværksmæssig fremstilling eller reparation, er omfattet af undtagelsen, således at der ved transporten ikke skal anvendes fartskriver.

Her skal der ikke installeres fartskriver:

Lad os tage et eksempel fra byggeriet: En tømrer har specialfremstillet et vindue til en kunde og transporterer vinduet ud til kunden for at montere dette. Denne kørsel vil være omfattet af undtagelsen, og der vil derfor ikke skulle anvendes fartskriver.

Og eksempel fra autobranchen: En bil bliver indleveret til reparation, og som et led i denne reparation transporteres bilen mellem to værksteder eksempelvis for at blive lakeret. Denne kørsel vil være omfattet af undtagelsen, og der vil derfor ikke skulle anvendes fartskriver.
Eksempel fra anlægsgartnerbranchen: Materialer, der transporteres med henblik på at blive indarbejdet hos kunden, er undtaget kravet om fartskriver. Denne kørsel vil være omfattet af undtagelsen, og der vil derfor ikke skulle anvendes fartskriver.

Stadig gråzoner ved salg af varer

Hvis transporten af en vare sker med henblik på salg eller levering, vil transporten ikke være omfattet af undtagelsen, og der skal formentligt anvendes fartskriver. Desværre er reglerne ikke klokkeklare på det punkt.
Det kunne eksempelvis være en automekaniker, der transporterer en bil ud til en kunde i forbindelse med et salg eller demonstration af bilen til kunden.
Det kunne også være en bygningshåndværker, der transporterer en standardvare ud til en kunde, uden at der sker en håndværksmæssig bearbejdelse af genstanden. De to situationer vil ikke være omfattet af undtagelsen, og der skal derfor anvendes fartskriver til transporten.

Vil du vide mere?

Er du medlem af Dansk Håndværk, kan du kontakte chefkonsulent og jurist Jeppe Rosenmejer på rosenmejer@hvr.dk