Se Webinar: Opfølgning på regeringens hjælpepakker fra d. 17. april 2020

Du kan nu se webinaret fra d. 17. april om opfølgning på regeringens hjælpepakker.
(Klik på billedet nedenfor)

BEMÆRK: Siden webinaret blev afholdt, er den periode som der kan søges om kompensation for, blevet ændret for så vidt angår ordningen vedrørende faste udgifter og ordningen vedrørende omsætningstab. Perioden er udvidet med 1 måned og gælder nu frem til 8. juli 2020.

Direktør i Accountor, Karsten Heiselberg, giver i webinaret en opfølgning på regeringens hjælpepakker, herunder:

+ Kompensation for faste udgifter og omsætningstab
+ Lønkompensation (Trepartsaftalen) og Lønrefusion
+ Arbejdsdeling
+ SKAT og moms
+ Lettere lånemuligheder

Læs mere om DHV+, som er et samarbejde mellem Dansk Håndværk og Accountor der gør regnskab, løn og bogføring for håndværkere langt mere effektivt.