Reglerne om PCR-test af tilrejsende arbejdskraft

Som arbejdsgiver skal man sørge for, at tilrejsende arbejdskraft PCR-testes for covid-19 efter indrejse til Danmark. Der er desuden ekstra krav, hvis man som arbejdsgiver stiller bolig til rådighed – se nederst i artiklen. Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at man som arbejdsgiver overholder reglerne:

Der er krav om tre covid-19-test for tilrejsende arbejdstagere.

  1. Den første test skal foretages maksimalt 48 timer før indrejsetidspunktet.
  2. Den anden test skal foretages maksimalt 24 timer efter indrejse.
  3. Den tredje test skal være en PCR-test, og den skal foretages tidligst 48 timer og senest 120 timer efter den test, der har sikret indrejse i Danmark. Som arbejdsgiver for tilrejsende arbejdstagere skal du sørge for, at disse ansatte får foretaget denne PCR-test rettidigt.

Du skal som arbejdsgiver udarbejde en skriftlig plan for den tredje covid-19-test (PCR) af de tilrejsende arbejdstagere.

Kravene om test efter indrejse i Danmark gælder også arbejdsgiver, som er tilrejsende arbejdstagere, og selvstændige uden ansatte, som er tilrejsende arbejdstagere.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at du som arbejdsgiver overholder reglerne om at:

  • Sikre PCR-test af dine ansatte efter indrejse til Danmark
  • Udarbejde en skriftlig plan for PCR-testen.

Der er en række undtagelser fra kravet om PCR-test. Fx gælder det ikke for:

  • Personer, der har fast bopæl i Danmark
  • Personer, der har fast bopæl i grænselandet
  • Personer, der kan fremvise positiv test for COVID-19 foretaget tidligst 8 måneder før indrejse og senest 14 dage før indrejse
  • Personer, der er færdigvaccineret for covid-19, og som har fast bopæl i Grønland, på Færøerne eller i et EU- eller Schengenland og har gennemført vaccinationen i Grønland, på Færøerne eller i et EU- eller Schengenland, og som ikke indrejser fra et land eller region, der er kategoriseret som ”rødt”
  • Danske statsborgere, der er færdigvaccineret for covid-19, og som har fast bopæl uden for et EU- eller Schengenland, Grønland eller Færøerne, og som ikke indrejser fra et land eller region, der er kategoriseret som ”rødt”

Du kan læse mere om de aktuelle indrejseregler hos Arbejdstilsynet på denne side

Stiller du bolig til rådighed:
Som arbejdsgiver skal du sikre, at en bolig, som du stiller til rådighed for dine ansatte, opfylder en række krav. Formålet er at forebygge COVID-19 smitte blandt beboerne.

Du kan læse mere om de aktuelle regler vedr. bolig hos Arbejdstilsynet på denne side