Coronahjælp til byggeriet: 30 milliarder til renovering af almene boliger

Et bredt politisk flertal har afsat 30,2 mia. kroner til grøn renovering af boliger i den almene sektor frem mod 2026.

Aftalen medfører, at der yderligere skabes incitament til at energirenovere for 6 mia. kr. i den almene boligsektor, fordi der udformes en ny grøn garanti.

Med aftalen sættes der allerede nu gang i en ekstraordinær og hurtig afvikling af Landsbyggefondens venteliste, har afsættes der 12 mia. til 2020, og 6,4 mia. kr. i 2021.

Ventelisteprojekterne gennemgår en to-delt grøn screening og revurdering, som betyder, at projekter med grønne tiltag stiger, så op mod 85-90 pct. af renoveringerne i fremtiden vil indeholde grønne tiltag. Afviklingen af ventelisten skal holde gang i dansk økonomi og sikre beskæftigelsen i kølvandet på coronakrisen.

Der bliver tale om at renovere omkring 72.000 boliger.

Fakta om aftalen:

Overordneret om aftalen

 • Der afsættes 30,2 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden 2021-2026.
 • Heraf fremrykkes 12 mia. kr. til 2020, og der afsættes 6,4 mia. kr. i 2021 til afvikling af hele ventelisten i Landsbyggefonden. Aftalen medfører, at der yderligere skabes incitament til at der energirenoveres for 6 mia. kr. i den almene boligsektor, fordi der udformes en ny grøn garanti. Samlet set vil der med aftalen i alt kunne renoveres for 36 mia. kr. i den almene boligsektor.

Grøn afvikling af ventelisten 2020-2021

 • Der er 453 godkendte projekter på ventelisten, som vedrører 72.000 boliger.
 • Ventelisteprojekterne gennemgår en to-delt grøn screening og revurdering, som betyder, at projekter med grønne tiltag stiger fra 1/3 til op til 55 pct.

Grønne tiltag i forslaget

 • Aftalen betyder et strukturelt skifte mod en grønnere almen sektor.
 • Landsbyggefonden skal fremover også prioritere støtte til sager med energibesparende tiltag sammen med sager, der indeholder udbedring af byggeskader og sunde boliger. I dag prioriteres der efter trangskriteriet, hvor det vurderes, hvilke projekter, der har det mest påtrængende behov. Trang og grønne tiltag skal fremover gå hånd i hånd og vurderingen er, at 85 – 90 % af nye projekter vil indeholde grønne tiltag.
 • Dette suppleres af to yderligere grønne tiltag:
  1) Der etableres en garantiordning i Landsbyggefonden, som skal garantere for rentable energiinvesteringer for op til yderligere 6 mia. kr. Det skal øge incitamentet for beboerne til at foretage energirenoveringer.
  2) Pulje på 200 mio. kr. i alt i 2021-2026. i forsøgsmidler til en mere grøn og bæredygtig og digital almen boligsektor bl.a. til forsøg med varmepumper i større bygninger. Heraf afsættes 50 mio. særskilt til digitalisering.

CO2 og Energi

 • Aftalen skønnes at medføre en reduktion op til 47.000 tons CO2.*
 • Aftalen forventes at sænke energiforbruget med ca. 470 gigawatt/timer, hvilket svarer til varmeforbruget for 38.000 lejligheder.

Mere gennemsigtigt støttesystem

 • Landsbyggefondens støttesystem er generelt effektivt og understøtter sektorens formål. Systemet er dog kompliceret og indeholder en række uhensigtsmæssige incitamenter.
 • Med aftalen gennemføres en række ændringer af støttesystemet for at gøre det mere gennemsigtigt og målrettet.

Tilvejebringelse af flere billige boliger

 • Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal undersøge, hvilke modeller der bedst kan understøtte tilvejebringelsen af billige boliger.
 • Arbejdsgruppen skal undersøge Nybyggerifondens økonomi i de kommende år og vurdere, hvor mange midler der kan aktiveres frem mod 2026.
 • Samtidig skal arbejdsgruppen se på, hvordan de billige almene boliger kan blive mere bæredygtige.