Ny frist for ændring af indberettede feriemidler

Der vil i forbindelse med den kommende udbetaling af feriemidler ske nogle begrænsninger i arbejdsgivernes mulighed for at rette deres indberetninger vedr. feriepenge.

Det kan derfor være en god ide at tjekke, om der er indberettet de rigtige beløb vedrørende feriemidler.

Årsagen er de ændringer om regler for førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler som Folketinget arbejder med.

Hvis de foreslåede regler om førtidig udbetaling af resterende feriemidler vedtages i Folketinget vil arbejdsgiveren ikke vil kunne ændre indberetninger efter den 28. februar 2022 for lønmodtagere, der har fået alle tilgodehavende feriemidler udbetalt førtidigt.

Det er dermed en ny og fremrykket frist for arbejdsgiverne. Det kan derfor være en god ide at tjekke, om der er indberettet de rigtige beløb.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at lønmodtageren skal acceptere en ændring til indberetningen for at den bliver gældende. Hvis lønmodtageren afviser eller forholder sig passivt, skal arbejdsgiveren have en retlig afgørelse på spørgsmålet for at ændre indberetningen. Arbejdsgiveren skal informere fonden Lønmodtagernes Feriemidler om, at der er taget skridt til at få en retlig afgørelse, og hvis fonden har fået den information inden den 28. februar 2022, har arbejdsgiveren krav på at få den retlige afgørelse om den ændrede indberetning gjort gældende, også selv om den først foreligger efter fristen den 28. februar 2022.

Førtidig udbetaling inden påske
Der er ikke fastsat en dato for, hvornår det bliver muligt at ansøge om udbetaling af de resterende tilgodehavende feriemidler, men det er en generel forventning, at det vil ske inden påske. Formentligt vil mange få udbetalt feriemidlerne, og dermed vil den nye tidsfrist for ændring af indberetning i nedadgående retning gælde for en stor del af de ansatte i virksomhederne.

Selvbetjening – indbetaling – ændring af indberetninger
Overblik over indberettede feriemidler og adgang til at ændre disse fås via virk.dk.

Siden 1. februar 2021 har det været muligt at indbetale til Lønmodtagernes Feriemidler. Flere arbejdsgivere har spurgt, om de ved frivillige indbetalinger selv skulle lægge indekseringen oven i. Det skal man ikke. Fonden opkræver i juli 2021 indekseringen for den periode, hvor pengene stod i virksomheden. Frivillige indbetalinger indekseres fra 1. september 2020 og frem til og med den måned, hvor Lønmodtagernes Feriemidler modtager det indbetalte beløb.

Selvbetjening mv: Virk.dk
Generel information: LD Fonde