Lønkompensationsordningen forlænges til og med 29. august

Den midlertidige ordning omkring lønkompensation til virksomheder, der sender ansatte hjem med løn, bliver forlænget fra 9. juli til 29. august.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere så den rækker frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

Udfasningen betyder, at lønkompensationsordningen strækker sig over sommeren, hvor mange virksomheder holder ferielukket.

Det er imidlertid ikke tanken, at lønkompensationsordningen skal sikre statslig støtte i den normale ferieperiode.

Derfor skal lønmodtagerne, der er omfattet af ordningen holde op til tre ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. I alle tilfælde bliver virksomheden dog modregnet tre ugers kompensation.

Du kan læse mere om denne og de øvrige økonomiske hjælpeordninger her