Jul og nytår: SH-dage og ferievarsel

SH-dage jul og nytår


Betaling for søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage følger reglerne i de forskellige overenskomster, som gælder for Dansk Håndværk.

Få overblikket her: Helligdage jul og nytår 2023-2024

Vær opmærksom på:

  • For deltidsansatte skal forskudsbetaling beregnes forholdsmæssigt i forhold til de almindelige satser.
  • Hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, har medarbejderen foruden overenskomstmæssig betaling på en sådan dag også krav på forskudsbeløb.
  • Funktionærer, som f.eks. bogholdere og øvrige kontormedarbejdere, har fri med fuld løn på helligdage.
  • Funktionærlignende ansatte og lærlinge har fri med fuld løn på helligdage.
  • HUSK at varsle ferielukning mellem jul og nytår, hvis din virksomhed holder lukket i en periode. Det skal varsles skriftligt og senest en måned før ferien begynder.

Læs mere om SH-dage i overenskomsterne

Har du spørgsmål så kontakt Karin, Peter, Susanne eller Hjalte på tlf.  53 53 11 44.