Jul og Nytår: Ferievarsel, SH-dage og betaling af disse

Jul og nytår nærmer sig og det betyder dels at du skal varsle ferie og dels at det er nyttigt med et overblik over dage og betalingerne for disse.

Betaling for søgnehelligdage (SH-dage) og overenskomstmæssige fridage i forbindelse med jul og nytår følger reglerne i de forskellige overenskomster, som gælder for Dansk Håndværk.

Her får du et overskuelig overblik i skemaform over dagene, regler og satser inddelt efter hver af de tre overenskomster.

Husk også ferievarsel
Holder virksomheden lukket mellem jul og nytår, skal du desuden huske at varsle det over for de ansatte senest en måned før ferien begynder – altså senest den 23. eller 24. november.

Hent skemaet vedrørende jul og nytår 2021-2022 her – hentes som Word-fil