Ingen bøde for manglende omregistrering – i starten

I forbindelse med de nye regler for varebilskørsel, der trådte i kraft den 1. juli, har Færdselsstyrelsen aftalt med politiet, at politiet i de første tre måneder vil forholde sig vejledende over for de chauffører og vognmænd, der bliver standset og kontrolleret.

Baggrunden for denne aftale med politiet er, at Færdselsstyrelsen fortsat har mange ansøgninger modtaget senest 1. april, hvor et eller flere af kravene for at få udstedt en tilladelse ikke er opfyldt. Dertil kommer, at styrelsen har modtaget mange ansøgninger efter den 1. april.

De nye regler for tilladelses- og uddannelseskrav på varebilsområdet træder i kraft den 1. juli.

De indebærer blandt andet, at virksomheder skal være i besiddelse af en tilladelse, hvis virksomheden efter den 1. juli fortsat skal køre godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg og fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods.

For virksomheder med egne varebiler og kørsel med eget udstyr og materialer til egen brug i virksomhed eller på byggeplads (altså ikke godskørsels for andre) gælder at varebiler, som anvendes til firmakørsel, fra den 1. juli 2019 skal være registreret til formålet. Og at du skal opbevare en kopi af registreringsattesten i bilen.

Du kan læse mere om disse regler her.