Undgå bøder: Du skal omregistrere din varebil inden 1. juli

Som vi gjorde opmærksom på i marts, betyder nye regler at varebiler, som anvendes til firmakørsel, fra den 1. juli 2019 skal være registreret til formålet.

Og at du skal opbevare en kopi af registreringsattesten i bilen. Nu er det ved at være seneste frist, hvis man vil undgå bøder.

Reglerne ændres for at adskille biler, der bruges til transport for andre (vognmands- og transportvirksomheder) og biler, der bruges af virksomheder til  fragt af egne varer og udstyr mm..

Firmakørsel – som er den form langt de fleste medlemsvirksomheder skal registrere deres biler under – er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis man transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation. Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret som det hos Motorstyrelsen.

De nye regler gælder for varebiler med en tilladt totalvægt over 2.000 kg til og med 3.500 kg.

Er bilen ikke registreret til brug for “firmakørsel” senest den 1. juli, vil brugen blive set som “godskørsel”, hvilket kræver en række tilladelser samt særlig uddannelse af chaufføren. Og opfylder man ikke de krav, kan det give bøde samt fjernelse af nummerpladerne.

Sådan gør du:
Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal registreres sådan:

  • Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID
  • Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
  • Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.

Eksempler på firmakørsel er:

  • Når en tømrer, murer, elektriker o.lign. transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden
  • Når restauranter, caféer, catering, pizzeriaer o.lign. laver mad og udbringer den
  • Når butikker, der sælger varer, selv står for transporten
  • Når fabrikker transporterer gods ud til kunderne, der er produceret på fabrikken
  • Når entreprenører transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse, som indgår i en samlet entreprise, som en entreprenør selv har påtaget sig. Det kan for eksempel være grus eller sand til et vejbyggeri

Er du i tvivl, så kan du læse mere på netsiden: www.varebilskrav.dk