Husk forhøjelsen af pensionssatser for lærlinge

Det er vigtigt at alle nu får reguleret pensionssatserne for lærlinge og elever. Se satser og de relevante datoer her.

For lærlinge på industri- og værkstedsområdet, bygge- og anlægsområdet, herunder entreprenørsammenslutningen af 1946, stiger pensionssatserne for lærlinge over 18 år per 1. oktober 2023 til 10 pct. arbejdsgiverbidrag og 2 pct. medarbejderbidrag, så snart de har den relevante erhvervserfaring.

 På VVS- og Blikkenslagerområdet er aftalen ikke færdigforhandlet endnu. Vi forventer dog samme satsstigning for lærlinge over 18 år som på de øvrige overenskomstområder med virkning fra den 1. november 2023. Vi vender tilbage, når aftalen foreligger.

På funktionæroverenskomsten steg lærlinge der er over 18 år og har 2 måneders anciennitet til 10 pct. arbejdsgiverbidrag og 2 pct. medarbejderbidrag per 1. september 2023.

Der er ingen ændringer på Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten.

Er du i tvivl, så kan du læse mere om aftalerne i vores tidligere tekst om dette – læs mere her.