Ny aftale om efterregulering af pension til lærlinge og elever

Den varslede efterregulering af pension til 18 og 19-årige lærlinge er nu færdigaftalt mellem de uddannelsesansvarlige organisationer.

Som vi tidligere har skrevet ud, skulle satserne for de 18 og 19-årige lærlinge stige til fuld pension, såfremt pensionsbetalingen blev refunderet til virksomhederne gennem AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) i skoleperioderne. Refusion via AUB-ordningen er nu vedtaget ved lov med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2023.

Herefter har vi afventet, at de uddannelsesansvarlige organisationer skulle fastlægge retningslinjerne for efterregulering af differencen fra den indbetalte pension til den fulde pension, herunder starttidspunkt og indbetalingstidspunkter. Den aftale er nu på plads.

Aftalen omfatter lærlinge på følgende fagområder: Tømrer, gulvlægger, tækkemand, alu-bygger, murer, stenhugger, anlægs- og bygningsstruktør, brolægger, tagdækker, snedkeruddannelsen og maskinsnedkeruddannelsen.

Der skal kun ske efterbetaling af arbejdsgiverbidraget
Det er aftalt at PensionDanmark beregner differencen i arbejdsgiverbidraget mellem de hidtidige indbetalinger på 4 pct i arbejdsgiverbidrag og til den fulde pension, som steg fra 8 til 10 pct den 1. juni 2023. Perioderne ser herefter således ud:

  • Fra 1. januar – 31. maj 2023, fra 4 pct til 8 pct, i alt 4 pct.
  • Fra 1. juni – 30. september 2023, fra 4 pct til 10 pct, i alt 6 pct.

Differencen vil blive periodiseret pr. lærling i den opgørelse, som virksomhederne modtager fra PensionDanmark. PensionDanmark gør opmærksom på, at opgørelsen udarbejdes på baggrund af virksomhedernes indberetninger. PensionDanmark fratrækker udgiften til lærlingeforsikring tegnet i PensionDanmark, inden beløbet opgøres. Virksomhederne skal efter de nye regler være opmærksom på, at der ikke skal betales lærlingeforsikring til elever der får 12 pct. i pension.

Værdien af efterreguleringen skal indbetales senest den 10. december 2023 som et særskilt beløb sammen med det ordinære pensionsbidrag.

Pension til lærlinge fra 1. oktober 2023
Samtlige lærlinge som er fyldt 18 år og opfylder anciennitetsbetingelserne indtræder i den almindelige pensionsordning, herunder i pensionsordningens forsikringselementer, pr. 1. oktober 2023. De omfattes således af ordningen i overenskomsterne aftale mellem DI og 3F, hvor der er et arbejdsgiverbidrag på 10 pct. og et medarbejderbidrag på 2 pct., da de følger hoved-overenskomsterne på fagområderne.

Vær opmærksom på at Dansk Håndværks pensionssatser for øvrige voksne medarbejdere, som er fyldt 18 år, fortsat er på 8,4 pct i arbejdsgiverbidrag og på 4,2 pct i medarbejderbidrag.

AUB refusion
Refusion fra AUB forudsætter, at AUB kan se pensionsindbetalingerne i e-indkomst for de perioder, hvor lærlingen/eleven har været på skole. Hvis arbejdsgiver ønsker at opnå refusion skal indberetningerne til e-indkomst for de enkelte måneder altså rettes.

AUB vil informere nærmere om dette på virk.dk og i direkte virksomhedsrettet kommunikation.


Har du yderligere spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte, Karin, Peter, Hjalte eller Susanne i juridisk enhed på jurpost@dhv.dk eller på telefon 53531144.