Husk at anmelde asbestarbejde

Arbejdstilsynet har ændret tre bekendtgørelser, der vedrører arbejde med asbest. Det betyder bl.a., at det fremover er muligt at få en bøde for manglende anmeldelse af asbestarbejde, og at en virksomhed kan få kompetencepåbud ved manglende arbejdsplan for nedrivning.

De nye regler er trådt i kraft den 1. juli 2023 og indebærer bl.a.:

Bøde for manglende anmeldelse

En ændring af bødebekendtgørelsen betyder, at en virksomhed ud over påbud kan få en bøde på 10.000 kr. for manglende anmeldelse af asbestarbejde. Bøden kan udstedes allerede, når Arbejdstilsynet konstaterer den manglende anmeldelse, og uanset om virksomheden efterfølgende anmelder arbejdet.

Manglende arbejdsplan kan medføre kompetencepåbud

Derudover kan en virksomhed få et kompetencepåbud, når den samtidig har fået et påbud om manglende eller mangelfuld skriftlig arbejdsplan for nedrivning af asbest. Det betyder, at virksomheden enten skal opbygge og anvende egne kompetencer eller anvende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til bl.a. at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i virksomheden i fremtiden.

Læs mere her: Ændrede regler for arbejde med asbest – Arbejdstilsynet (at.dk)

Find information og vejledning vedrørende asbest her: Asbest-huset.dk