Overenskomst 2024: I mål med alle aftaler

I sidste uge indgik vi aftale med Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal for Vvs- og blikkenslagerområdet. Ugen inden kom aftalen for Auto- og Boligmontering i hus.

Bemærk: Aftalerne skal endeligt godkendes af parterne før medlemsvirksomheder skal benytte dem – læs hvordan her.

Herunder finder du omtale af de fire aftaler.

Ny overenskomstaftale med Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal, 20. februar.

Tirsdag aften blev Dansk Håndværk, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal efter 22 timers intense forhandlinger enige om en ny, toårig overenskomstaftale på VVS- og blikkenslagerområdet.

– Vi ligger på linje med den økonomiske ramme, der er givet på det øvrige private arbejdsmarked, og vi følger det spor, vi har lagt i de øvrige forhandlinger i forhold til øget fokus på trivsel, udvikling og efteruddannelse. Det er vi godt tilfredse med, lyder det fra Morten Frihagen om aftalen.

– Det glæder mig, at vi har opnået et forlig med et større fokus på medarbejderen, herunder et forbedret arbejdsmiljø og bedre efteruddannelsesmuligheder, samtidig med fornuftige løn- og pensionsstigninger, siger Henrik W. Petersen, der er forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet.

Ligesom for de øvrige overenskomstaftaler skal de kompetente forsamlinger hos parterne herefter endeligt godkende aftalen.

OK-aftale for Auto- og Boligmontering i hus, 16. februar.

Dansk Håndværks direktør, Morten Frihagen, og forhandlingssekretær, Frank Vid Stein, fra 3F Industrigruppen kunne fredag den 16. februar give håndslag på en overenskomstaftale om fornyelse af Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten. Aftalen er 2-årig og dækker virksomheder som møbelpolstrer, autosadelmager, gardinmontør, tæppemontering, sadelmager og bygningstapetser.

Aftale med 3F Industri er i hus
Dansk Håndværks direktør, Morten Frihagen, og 3F’s forhandlingssekretær, Frank Vid Stein.
– På linje med de øvrige overenskomstresultater ligger vi inden for den økonomiske ramme, der er givet på det øvrige private arbejdsmarked, og vi følger det spor, vi har lagt i de øvrige forhandlinger i forhold til øget fokus på trivsel, udvikling og efteruddannelse. Det er vi godt tilfredse med, lyder det fra Morten Frihagen om aftalen.

Ny overenskomstaftale med 3F Industrigruppen, 12. februar.

Dansk Håndværk nåede i weekenden i mål med en ny overenskomstaftale med 3F Industrigruppen for Industri- og Værkstedsoverenskomsten. Forhandlingen foregik i Håndværkets Hus på Islands Brygge, hvor direktør i Dansk Håndværk, Morten Frihagen, sammen med 3F’s forhandlingssekretær, Morten Christensen, underskrev aftalen.

– Vi har fået en aftale, som vi er tilfredse med, og som ligger inden for den økonomiske ramme, der er givet på det øvrige private arbejdsmarked. Der har i forhandlingerne været et fælles ønske at fremme medarbejders trivsel, udvikling og efteruddannelse. Og midlet til at nå målet er afholdelse af individuelle medarbejderudviklingssamtaler og et forbedret tilskud til efteruddannelse, lyder det fra Morten Frihagen om aftalen.

I den kommende tid fortsætter Dansk Håndværk forhandlingen med 3F Industrigruppen om fornyelse af Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten. Den overenskomst dækker blandt andre virksomheder som møbelpolstrer, autosadelmagere, gardinmontør, tæppemontering, sadelmager, bygningstapetserer.

Dansk Håndværk, Morten Frihagen, sammen med 3F’s forhandlingssekretær, Morten Christensen, underskrev aftalen.

Dansk Håndværks direktør, Morten Frihagen, og 3F’s forhandlingssekretær, Morten Christensen, underskriver aftalen.

Ny overenskomstaftale skal fremtidssikre byggebranchen, 31. januar

3F Byggegruppen og Dansk Håndværk har netop indgået en ny fælles overenskomstaftale.

Aftalen, der indeholder samme økonomiske ramme som OK23-aftalen med de øvrige arbejdsgiverorganisationer på området, tager nye skridt som skal være med til at fremtidssikre byggebranchen. Den indeholder blandt andet tiltag om trivsel, arbejdsmiljø og bedre organisering.

Der indføres en ny medarbejderudviklingssamtale (MUS) for at forbedre trivslen og sætte fokus på efteruddannelse. Desuden skal en ny regel forbedre sikkerheden og sundheden ude på arbejdspladserne. Reglen betyder, at hvis der konstateres forhold med overhængende risiko for sikkerhed og sundhed, og disse ikke bringes i orden efter henvendelse fra f.eks. arbejdsmiljørepræsentanten, så indkaldes der til et organisationsmøde mellem parterne for at bringe forholdene i orden inden for 3 dage.

Formand for 3F Byggegruppen Claus von Elling er meget glad for denne forbedring af overenskomsten:

– Alt for mange kommer til skade i byggebranchen. Ofte i situationer, der kunne have været undgået. Vi må og skal have ulykkesstatistikkerne ændret. Derfor er jeg rigtig glad for, at arbejdsgiverne også vil være med til at sikre, at færre kommer til skade eller i værste fald livsfare på jobbet.

Direktør i Dansk Håndværk direktør Morten Frihagen er enig:

– Det er jo udelukkende i vores interesse at vores ansatte ikke kommer til skade og at trivslen ude på byggepladserne styrkes. Derfor er vi også glade for, at der nu indføres en medarbejderudviklingssamtale som skal øge fokus på den enkeltes trivsel, udvikling og ikke mindst efteruddannelse.

Ifølge Morten Frihagen er Dansk Håndværk særligt tilfredse med, at aftalen rummer større fleksibilitet ifm. planlægning af arbejdstiden:

– Vi mener, at man ved bedst på den enkelte virksomhed. Derfor giver det god mening, at man fremover kan indgå lokale aftaler om 4-dages-arbejdsuger. Vi stoler på, at mester og de ansatte bedst selv ved, hvordan de laver de bedste rammer for deres arbejde, siger Morten Frihagen

Foruden lønstigninger blandt andet gennem en øget pensionsindbetaling fra arbejdsgiver (10,4% / 2,2%) samt en forhøjet betaling til særlig lønopsparing som rammer 15,30% (tidligere SH-konto), indføres et boligtillæg på op til 25 kr. i timen til udenlandske ansatte, som i dag ligger omkring mindstebetalingssatserne. Tillægget gives i op til 12 måneder, og frafalder efter fire måneder såfremt virksomheden stiller passende bolig bl.a. med eget soverum og med max. 50 km til arbejdsstedet til rådighed.

Lønløftet af de udenlandske kolleger betyder meget for Claus von Elling:

– Vi er gået til forhandlingerne med et krav om at det skal være slut med at udenlandske kolleger placeres på minimallønnen og fratages retten til en lokal forhandling. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at boligtillægget bliver en del af vores overenskomst. Som jeg ser det, er det både et værn imod social dumping og et forsvar for vores overenskomster.

Slutteligt vil Dansk Håndværk og 3F Byggegruppen i den kommende overenskomstperiode samarbejde om organisering og udvikling af branchen på områder såsom grøn omstilling og digitalisering.

———————————-
Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk
———————————-

Information til medlemsvirksomheder: Hvornår får vi overenskomsten i hånden? Læs her