Generalforsamling i Dansk Håndværks Polstrersektion

Medlemmer af polstrersektionen har netop modtaget 2. indkaldelse til den ordinære generalforsamling i Dansk Håndværks Polstrersektion, som finder sted

Lørdag den 4. september 2021, kl. 10.00
på Frederiks VI´s Hotel i Odense.

Medlemmerne har fået indkaldelsen på e-mail inklusiv dagsorden for generalforsamlingen polstrersektionens regnskab for 2019 og 2020, regnskabet for Landslaugets Legatfond 2019 og 2020

Vi ser frem til din deltagelse i dagen og til en god generalforsamling – og du kan nå at tilmelde dig endnu.

Kontakt Dansk Håndværk på telefon 32 63 04 70 eller send en mail til dhv@dhv.dk, hvis du ønsker at deltage.

Se det samlede program for dagen her.