Generalforsamling i Dansk Håndværks Polstrersektion 2021

Dansk Håndværks Polstrersektion inviterer hermed til ordinær generalforsamling med efterfølgende frokost.

lørdag den 4. september 2021, kl. 10.00
på Frederiks VI´s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense

Program

Kl. 10.00 Generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af regnskab 2019 og 2020 til godkendelse, samt orientering om budget
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Fastsættelse af kontingent og indskud
7. Fastsættelse af honorarer, diæter og refusion af rejseudgifter
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt.

Kl. 11.00 Workshop: Hvordan styrker vi vores forretning og sammenholdet i branchen?

Kl. 12.30 Frokost

I år afholdes den ordinære generalforsamling i Dansk Håndværks Polstrersektion i forlængelse af Håndværkets Dag, som er Dansk Håndværks generalforsamling. Vi håber, at du har tid og lyst til at deltage i begge arrangementer. Du har allerede modtaget en invitation til Håndværkets Dag fredag den 3. september 2021, men kan også se programmet her.

Tilmelding til den ordinære generalforsamling i Dansk Håndværks Polstrersektion skal ske til Dansk Håndværk på telefon 32630470, eller pr. mail til dhv@dhv.dk senest 4. august 2021.

Vi glæder os til at se dig i september og ønsker dig en rigtig god sommer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen, Polstrersektionen