Gamle dieselbiler forbydes i de store byer og snart kommer bøderne

Skærpede miljøkrav betyder, at ældre dieseldrevne varebiler uden partikelfiltre fra 1. juli i år ikke må køre i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Allerede efter den første måned er det strømmet ind med advarsler i form af breve til ejere, der har overtrådt reglerne. Varevognsejere – eksempelvis håndværkere – får dog først en bøde efter 1. oktober. hvor det vil koste 1.500 kroner at overtræde miljøzonereglerne.

Hvis dit køretøj ikke opfylder reglerne (se nederst), kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter. Ligesom med de nuværende miljøzoneregler, vil det være muligt i særlige tilfælde at få dispensation fra reglerne.

Ejere først informeret for få dage siden
Den 27. maj modtog ejere af biler, der ikke kan køre i byzonerne uden eftermonteret partikelfilter, for første gang en påmindelse om de nye krav.

Loven er vedtaget af Folketinget for et år siden og SMVdanmark har været i dialog med myndighederne, hvor det blev bekræftet at skrivelsen er den første af sin slags til ejere af disse køretøjer.

SMVdanmark har i den forbindelse pointeret, at skrivelsen er udsendt med for kort tidsfrist. SMVdanmark påpegede også den uheldige timing ift. den verserende covid-19 krise. I den forbindelse vil der være mulighed for dispensation, såfremt værkstederne ikke kan nå at få delene hjem grundet covid-19.

Læs mere:

  • Du kan læse mere om miljøzonerne og få svar spørgsmål her.
  • Du kan læse om reglerne for dispensation her.

Regler for diesel-varebiler op til 3,5 tons i miljøzonerne:

Trin 1: Fra 1. juli 2020:
Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Hvis køretøjet ikke opfylder dette, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter.

Trin 2: Fra 1. juli 2022:
Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Hvis køretøjet ikke opfylder dette, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter.

Trin 3: Fra 1. juli 2025:
Varebiler skal være registreret den 1. september 2016 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Hvis køretøjet ikke opfylder dette, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter.

Vær opmærksom på, at reglerne gælder for alle dieseldrevne varebiler uanset farven på nummerpladen. Hvis din varebil ikke opfylder reglerne, kan du fortsat få adgang til miljøzonerne ved at få eftermonteret et partikelfilter.

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i Bekendtgørelse nr 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. og Bekendtgørelse 1474 af 21/12/2009 om fritagelse for partikeludledningsafgift ved eftermontering af partikelfilter (se teksten her).