Der udsendes opkrævning til Håndværkets Udviklingsfond i uge 8

Vi minder hermed om at alle vores medlemsvirksomheder i uge 8 modtager en opkrævning til Håndværkets Udviklingsfond samt til de øvrige fonde, som PensionDanmark opkræver til.

Tjek direkte i e-Boks

Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks, får opkrævningerne via e-Boks. Virksomheder, der ikke er på e-Boks, får opkrævningerne med posten.

OBS! omkring virk.dk: Vær opmærksom på, at hvis I tilgår jeres e-Boks via virk.dk, ser I kun post fra det offentlige med mindre I har godkendt post fra ”Private afsendere”. Derfor anbefaler vi, at I tilgår e-Boks direkte via e-Boks.dk.

Hvad er Uddannelsesfondene?

Alle medlemmer af Dansk Håndværk betaler til uddannelsesfondene, som har til formål at efteruddanne- og videreuddanne medarbejdere indenfor Bygge- og Anlægsbranchen. Uddannelsesfondene giver tilskud til alle AMU-kurser, og finansierer Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS), hvor du kan få råd og vejledning om arbejdsmiljø indenfor Bygge- og Anlægsbranchen. Uddannelsesfondene sikrer med andre ord, at dine medarbejdere har de fornødne kompetencer og understøtter dit arbejdsmiljø.
Læs mere om hvad I kan få tilskud til her.

Søg om tilskud til efteruddannelse på pension.dk

Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet.

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra uddannelsesfondene. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra efteruddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra den uddannelsesfond, som de er tilknyttet.

Læs evt. mere på pension.dk/uddannelsesfonde.