Tilskud til efteruddannelse

Her finder du en oversigt over hvor du kan søge tilskud når dine medarbejdere tager kurser og efteruddannelse:

Håndværkets Udviklingsfond

Du kan som arbejdsgiver søge tilskud fra Håndværkets Udviklingsfond.
Log ind på hjemmesiden pension.dk/uddannelse og vælg ”Søg tilskud til efteruddannelse”. Tilskud søges ligesom VEU efter kurset er afholdt.
Se desuden Bygge- og Anlægsoverenskomsten §83 for nærmere info.

Håndværkets Udviklingsfond yder tilskud til følgende:

Satser

Tilskuddet er på 110,20 kr. pr. time ved deltagelse i alle AMU-kurser og FVU.

Antal dage hvor der ydes tilskud

Der kan maksimalt søges tilskud til 15 kursusdage pr. medarbejder pr. løbende 12 måneder.

Du kan læse mere her, samt se hvilke kurser der gives tilskud til.

Løntabs-kompensation: VEU-godtgørelse

Du kan som arbejdsgiver få VEU-godtgørelse (Voksen- og EfterUddannelse) såfremt din medarbejder får løn under uddannelsen.
VEU-godtgørelse er en løntabs-kompensation på 668,80 kr. pr. dag. pr. medarbejder.
VEU-godtgørelse kan søges efter sidste kursusdag, og senest 4 uger efter afsluttet kursus.

Sådan søger du VEU-godtgørelse:

  1. Gå til efteruddannelse.dk
  2. Log på med Virksomheds-ID og følg guiden. Indstil evt. virksomhedens sider under ”Indstillinger”.
    Husk at krydse ja til at: “Kompetencefondene må få oplysninger”

Spørgsmål

Ring til VEU-centeret på 70 22 22 07 hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.