Bestyrelsesformand i Dansk Håndværk fylder 60 år: Niels Techen er en mand der sjældent sidder stille

Han har et fyldigt CV og et hav af titler, og den 28. marts fylder han 60 år. Det er dog ikke noget, han har behov for at gøre et stort nummer ud af. Og det kendetegner Niels Techen ganske godt. Han arbejder hårdt for at opnå de ting, han sætter sig for. Men han har ikke noget behov for at sole sig i succeserne. Han har med det samme nye projekter i sigte.

Han er uddannet civilingeniør, han har været udstationeret på Grønland, han er fagdommer for Voldgiftsnævnet, næstformand i Pension for Selvstændige, han har været medlem af Økonomisk Råd, og så har han modtaget Ridderkorset af Dannebrogordenen. For blot at nævne et par enkelte titler fra CV’et.

Niels Techen, der også kan bryste sig med posten som bestyrelsesformand i Dansk Håndværk og SMVdanmark, får noget fra hånden. Det er tydeligt, at han er selvstændig med stort S. Derudover er han også familiemenneske. Han er netop rundet de 60, men pensionen er ikke lige rundt om hjørnet. Det rækker tålmodigheden nok ikke til.

Idéer har der altid været rigeligt af

Niels Techen er uddannet civilingeniør og indledte sin karriere med projektering til diverse projekter hos ingeniørfirmaet Hauch & Ahrenbach i Lyngby.
Idérig har han altid været. Da der opstod krise i slutningen af 1980’erne, blev alt nybyggeri sat på standby, hvilket også satte en stopper for de statiske beregninger. Niels Techen fik i stedet den idé at kaste sig over renovering af den allerede eksisterende boligmasse i København.

”Jeg cyklede rundt i København og lagde pjecer i postkasserne med noget, vi kaldte tilstandsrapporten, som jo senere hen er blevet lavet i stor stil. Vi tilbød tilstandsrapporten til næsten ingen penge, og når vi så havde lavet dem, fik vi som regel også renoveringsopgaven,” fortæller Niels Techen.

Af samme grund var han ikke lønmodtager særligt længe. For ideen med tilstandsrapporterne blev så stor en succes for Hauch & Ahrenbach, at han blev tilbudt at overtage halvdelen af firmaet og et par år senere, overtog han det hele. Siden da har Niels Techen været selvstændig.

I dag driver han virksomheden Helmer Christiansen A/S, som han i første omgang delte med en partner. Fra 2007 har han kørt virksomheden som ene mand i front. Helmer Christiansen A/S har ca. 30 ansatte, der primært beskæftiger sig med renovering. Men paletten er bred, og virksomheden byder også ind på fx forsikringssager, licitationssager, opgaver for medicinalindustrien og boligselskaber.

Der er ikke to dage der er ens

Niels Techen trives godt med at være selvstændig, og det handler nok i høj grad om den variation i hverdagen, som det medfører:

”Som udgangspunkt er der ikke to dage, der er ens. Man kan jo godt have en ide om, hvad man står op til om morgenen. Men dagen kan udvikle sig helt anderledes, og det er også det, der gør det spændende. Jeg kan godt lide at være med til at udvikle og få det til at fungere,” fortæller han.

Men han drives også af hårdt arbejde. At der skal ydes noget, for det er en grundlæggende værdi, han bærer med sig. Ingen ting kommer af sig selv. Det kommer kun via hårdt arbejde.

”At være selvstændig er ikke den dans på roser, som mange kan forledes til at tro. For der er jo en dagligdag, og der er masser af beslutninger, der skal tages, hvoraf nogle også kan være ubehagelige. Der kan være problemer, når man mangler arbejde. Der kan være kunder, der er meget vanskelige, som ikke betaler. Det er jo alle facetter af byggeriets mange problemstillinger, som man kommer henover i løbet af en uge,” konstaterer Niels Techen.

Men det er heldigvis ikke kun surt slid, og tilfredsheden er også det større, når man ser, at man er med til at skabe noget, at opgaverne løses, og kunderne er tilfredse.

Det er vigtigt at kunne se tingene fra flere sider

Hvis der er noget, Niels Techen er god til, og som han bruger i alle sine roller, så er det evnen til at se tingene fra flere sider.

”Det er meget vigtigt, at man får alle nuancerne med, så det ikke bliver for ensidigt. Og det er i hvert fald den kasket, jeg går ind til møder med. Der er ikke taget beslutninger før, vi i fællesskab har truffet et valg om, hvilken retning vi går i. Og det er klart, der vil også være uenigheder, men vi skal gøre en forskel til glæde for de mange,” fortæller han.

Samtidig er det tydeligt, at Niels Techen ikke er en mand, der bruger meget krudt på at fremme hverken sig selv som person eller sin egen private agenda.

”Jeg kan godt lide idéen om at lægge nogle særinteresser til side og så gøre det, der skal gøres for, at vi som en helhed får mest muligt ud af det. Det er min fornemmeste opgave, og det er et meget større mål end mine egne særinteresser,” understreger han.

Har altid en tømmerflåde klar

”I hvert fald ikke topstyring”, svarer Niels Techen prompte, når han bliver spurgt ind til sin ledelsesstil. Som leder er han tilhænger af frihed under ansvar.

”Man udvikler det enkelte individ meget mere ved at uddelegere ansvar. Og så må man være klar over, at der nogle gange bliver taget en forkert beslutning. Men det er prisen for, at man gerne vil have, at folk udvikler sig,” fortæller han.

Derudover understreger han, at det at være leder også indebærer, at man skal kunne rumme at være skurken. For det går op, og det går ned i byggebranchen, og nogle gange skal der afskediges medarbejdere.

”En sagde engang til mig, at jeg var et dumt svin, men jeg skulle ikke tage det personligt. Nogle gange er man jo nødt til at tage nogle af de ubehagelige beslutninger. Men jeg tror, at det er vigtigt, at man både er ærlig og transparant omkring, hvorfor man træffer de beslutninger, man gør. En af mine kerneværdier er troværdighed. Jeg skal kunne stå inde for det, jeg gør,” fortæller han.

Samtidig er han er ikke typen, der tager hurtige beslutninger. Beslutningen skal være gennemtænkt, og der skal gerne være en tømmerflåde klar.

”Det er ikke nok bare at træffe en beslutning, man skal jo også helst have en plan a, b og c. Jeg er typen, der tænker en lang række scenarier igennem, før jeg trykker på aftrækkeren. Jeg skal være sikker på, at vi har en tømmerflåde, jeg kan kravle op på, så vi kan komme videre,” fortæller han.

En ydmyg mand

Det er også tydeligt, at Niels Techen er en ydmyg mand, der helst ikke sætter sig selv for meget i centrum. Derfor skulle han også spørges flere gange, før han i 2010 takkede ja til formandsposten i SMVdanmark, der dengang hed Håndværksrådet.

”Jeg blev faktisk spurgt tidligere, om jeg ville være bestyrelsesformand, hvor jeg takkede nej. Fordi jeg syntes, at jeg skulle have fokus på min egen butik. Men jeg havde heller ikke behovet for at stille mig frem og mene noget. Men da jeg så blev spurgt i anden omgang, så sagde min kone, at det da var helt knald i låget, at jeg ikke tog den mulighed. For hvis nogen vidste noget om erhvervspolitik og byggeri og havde holdninger til det, så var det da i hvert fald mig. Så valgte jeg så at sige ja tak til det og gik ind i det 100 %,” fortæller han.

Jeg har ikke behov for at gøre et stort nummer ud af det

Ydmygheden træder også i karakter, når han i den sammenhæng bliver bedt om at fremhæve højdepunkterne som bestyrelsesformand i såvel Dansk Håndværk som SMVdanmark.

”Der har da sikkert været mange højdepunkter. Men mange gange er det jo svært at måle på, men der har været mange små sejre og vigtige milepæle undervejs, hvor det er lykkedes os både at styrke og holde hånden under de små- og mellemstore virksomheder. Men jeg er ikke typen, der bliver hængende i en succes for at fejre den. Jeg er på vej videre til det næste,” konstaterer han.

Men når han nu bliver bedt om at hive noget frem, så peger han bl.a. på den forandringsproces, som både Dansk Håndværk og SMVdanmark har gennemgået i hans tid.

”Hele forandringsprocessen omkring Håndværksrådet, der ændrede navn, og hvor vi gennemførte et solidt imagearbejde, der har gjort SMVdanmark til en stærk og synlig organisation i det politiske landskab, der ene og alene varetager interesserne for små- og mellemstore virksomheder. Og samme udvikling i Dansk Håndværk, der som DST fremstod meget utydelig, men siden har været på en imponerende rejse og står langt stærkere i dag,” fremhæver han som noget af det, der betyder meget for ham, og som han er stolt af at have været en del af.

Byggebranchen er under forandring

Når Niels Techen bliver bedt om at kigge lidt i krystalkuglen på vegne af byggebranchen, ser han en tydelig udvikling for sig. Det bliver svært at drive den mellemstore virksomhed, og det skyldes en stadig stigning i bureaukratiet og de administrative opgaver.

”Jeg er ikke i tvivl om, at byggeriet er et af de områder, hvor vi vil se en strukturel forandring fra, at der ikke er så mange mellemstore firmaer mere. Enten er de helt små eller også er de store. Det midterste segment forsvinder mere og mere. Det er en svær størrelse at drive virksomhed med, da det administrative arbejde bliver for tungt. Omkostningerne til ikke-produktivitet stiger, og det skal dækkes ud på de medarbejdere, der er. Så er det nemmere bare at være sig selv,” konstaterer han.

Om det er en trist udvikling, ved han ikke. For her træder hans meget pragmatiske tilgang til tingene i karakter.

”Man kan jo ikke stoppe en udvikling. Så må man jo prøve at tilpasse sig. Og det er jo sådan, udviklingen er fra generation til generation. Men vi vil i hvert fald forsøge at gøre en indsats både i Dansk Håndværk og SMVdanmark for at få mindsket den administrative byrde,” påpeger han.

Fritid er der også en gang i mellem

Heller ikke i sin fritid sidder Niels Techen stille. Når der altså er tid til fritid. Han løber, står på ski og har lidt byggeprojekter. Derudover er han morfar, og i det hele taget er familien meget vigtig for ham, og fritiden bruger han meget gerne med dem.

”Jeg er stolt af mine børn, og at de er så selvkørende, som de er. Jeg kan se, at de har fået nogle af mine værdier med sig i bagagen, og jeg kan se, at det går dem godt, og at de er glade for det, de laver. Det er det vigtigste for mig, at mine børn klarer sig godt og er helstøbte mennesker,” fortæller han.

Der er naturligvis også en stor stolthed knyttet til, at han har modtaget Ridderkorset af Dannebrogordenen.

”Det var en meget stor og fantastisk oplevelse, som jeg er meget ydmyg over at have modtaget den hæder. Men føler også en stor stolthed, for Kongehuset er en vigtig del af vores traditioner og den danske historie, som jeg også synes er vigtig, at man fører med ind i fremtiden,” understreger han.

Stort tillykke til Niels Techen fra Dansk Håndværk.