Sådan laver du en murerakkord – 5 gode råd

Ønsker du at lave en murerakkorder, er det vigtigt at du gør det på den rigtige måde, så det ikke ender i konflikter mellem arbejdsgiver og medarbejderne.

Derfor har vi lavet 5 gode råd om, hvad du som mester skal huske på, når du indgår en murerakkord med dine medarbejdere.

A three-compartment population pharmacokinetic model was developed based on pharmacokinetic data from 161 subjects, from 2 to 76 years old and weighing between 12. Never use flurazepam in larger amounts, or for longer than prescribed. Two large randomized controlled trials, however, found no evidence of effectiveness of imiquimod in treating children with molluscum contagiosum, and concerning adverse effects were also noted Apotheek online nl. If the patient does not awaken within 15 minutes, give another dose of GlucaGen.

Du kan også læse mere om akkord i overenskomsterne, som du finder her.

Sådan laver du en murerakkord

1.    Det skal en akkordaftale indeholde
Sørg for, at det tydeligt fremgår af akkordaftalen, hvad der er med i akkorden (mængder/omfang) og hvad der ikke er med.

Sørg altid for at aftale, om timelønsarbejde skal aflønnes som almindelig timeløn, eller som akkordtimefortjeneste.

Lav akkordaftalen i så god tid som muligt, så I kan overholde overenskomstens tidsfrister. Lav altid en forventningsafstemning med medarbejderne, så I kommer godt fra start.

2.    Akkordudspillet skal være skriftligt
Forslag til akkord skal altid være skriftlige. Dette gælder uanset om det kommer fra arbejdsgiver eller medarbejderne. Kom så tidligt i forløbet med dit eget forslag til akkord.

Er du uenig i et akkordforslag, så husk at kritisere de enkelte punkter skriftligt indenfor overenskomstens kritikfrister. Husk at begrunde kritikken og komme med egne forslag til ændringer.

Når udspillet kommer fra medarbejderen (svende eller arbejdsmænd), har arbejdsgiver eller dennes repræsentant 8 arbejdsdage til at svare skriftligt. Sker dette ikke, betragtes medarbejdernes krav som godkendt.

Seneste 12 arbejdsdage efter at arbejdsgiver har svaret, skal akkord-aftalen være i orden og forsynet med parternes underskrift. Sker dette ikke, betragtes virksomhedens krav som godkendt.

3.    Husk kun at kvittere for modtagelse
Husk i første omgang kun at kvittere for modtagelsen; skriv “for modtagelse (underskrift + dato)”, så man ikke utilsigtet kommer til at underskrive en akkordaftale, som du ikke har fået gennemlæst og eventuelt kritiseret.

4.    Det er dig der har tilsynspligten
Det er dig som arbejdsgiver eller dennes repræsentant, der har det overordnede ansvar for, at det arbejde der bliver udført er af høj håndværksmæssig kvalitet. Du skal kritisere arbejdet under udførelsen. Du kan ikke komme efter en opgave er udført og kritisere arbejdet. Dette skal ske fortløbende. Det samme gælder for daglønstimer. Gør det til en vane at besøg byggepladsen med jævne mellemrum, så du har en føling med byggeriet. Lav en aftale med medarbejderne om at gennemgå daglønstimer. Giv kritik, hvis det er nødvendigt og sørg for at få det skriftligt noteret og begrundet.

5.    Det endelig regnskab
Regnskabet skal være dateret, underskrevet og afleveret til arbejdsgiver eller dennes repræsentant senest 25 arbejdsdage efter, at akkorden er fuldført.

For murerarbejdsmændene er det for procentarbejdet dog 15 arbejdsdage efter, at svendens regnskab foreligger. Virksomheden skal afgive skriftlig kritik inden 10 arbejdsdage derefter. De poster på regnskabet, der ikke er uenighed om, udbetales senest den påfølgende lønningsdag.

Hvis medarbejderne ikke er enig i kritikken, skal uoverensstemmelserne være afleveret til mægling senest 12 arbejdsdage efter kritikken er afgivet, ellers betragtes virksomhedens kritik som godkendt.