5 gode råd: Sådan får du dine penge

Advokater for håndværkere står ofte i den situation, at de må rådgive deres klienter til at opgive deres krav, når der skal inddrives et tilgodehavende eller løses en tvist om et mindre pengekrav.
Ofte må en sag helt opgives, da det pga. omkostningerne ikke giver mening at gennemføre en tvistsag ved domstolene. Især hvis kravet er under kr. 50.000, da advokatomkostningerne ved at føre en sådan sag, er langt større end de omkostninger, man i sidste ende kan inddrive fra en skyldner, selv når sagen vindes. 

Der skal være styr på beviserne

En del sager opgives desuden fordi det kan være svært at føre det nødvendige bevis for, hvad der er aftalt i relation til pris og vilkår mv. – også selvom arbejdet er udført korrekt.
Når retten tager stilling til, hvem der har ret i en tvist, er udgangspunktet, at den, der kan føre det fornødne bevis for sin påstand, vinder sagen. Er parternes aftale indgået mundtligt, kan retten ikke vælge den enes forklaring frem for den andens, medmindre sagens øvrige beviser, såsom tilbud, mails, sms mv. støtter partens udlægning af sagsforløbet.

Vi giver dig her 5 gode råd til at undgå at havne i en sådan situation – du er nemlig nødt til at have ”beviser”:

 1. Lav altid en skriftlig aftale (fra start.)
  Mange gange undgår man en tvist, hvis der er enighed om, hvad tingene samlet skal koste, og hvornår man kan forvente, at arbejdet er færdigt. Lav derfor altid en skriftlig aftale. Kan der kun gives et foreløbigt overslag, så send også overslaget på mail eller sms også selvom aftalen i første omgang er sket mundtligt. Ændres tidsfristerne på grund af kunden, så bekræft det i en mail eller i en sms, hvor du henviser til kundens begrundelse af ændringen.
 2. Husk at aftale og bekræfte ekstraarbejder skriftligt, enten på mail eller på sms.
  Ofte sker det, at arbejdet ændrer karakter undervejs, når man ex. står hos kunden, eller hvis kunden ønsker noget ændret. Det er ofte svært at huske, hvad der blev aftalt bagefter. Du skal derfor gøre det klart, at ekstraarbejdet ikke er omfattet af det tidligere tilbud og derfor faktureres separat. Tag forbehold, hvis der ikke kan gives en fast pris på stedet. Få kunden til at bekræfte ekstraarbejder og ændringer pr. mail/sms (evt. blot med et ”OK”).
 3. Lav fakturaen hurtigt efter arbejdet er overstået.
  I en travl hverdag får man måske ikke faktureret kunden med det samme, og efter nogle måneder kan det være sværere at få kunden til at betale.
 4. Reagér altid på kundens indsigelser.
  Det kan ikke altid undgås, at der kommer en klage eller spørgsmål til udført arbejde. Tag altid klagen seriøst, og få løst problemet. Er der ikke hold i klagen, skal klagen alligevel besvares. Gem altid kopi af mail og sms. Aftales noget telefonisk, så bekræft efterfølgende aftalen og samtalen pr. mail eller sms.
 5. Husk almindelig rykker- og inkassoprocedure.
  Hvis fakturaen ikke bliver betalt til tiden, og der ikke er kommet indsigelser, må rykkerskrivelse sendes med posten eller pr. mail. Giv kunden 5 dage til at betale. Yderligere rykkerskrivelser må sendes med mindst 10 dages mellemrum. Send max. 2 rykkerskrivelser. Husk at afgive inkassovarsel i den sidste rykkerskrivelse.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte advokat Henrik Drewes Rasmussen (hdr@galst.dk) eller advokat Anders Hebbelstrup Jensen (ahj@galst.dk) fra Galst Advokater.