170.000 får lønkompensation og 45.000 selvstændige får støtte for tabt omsætning

Nye tal viser, at over 170.000 lønmodtagere bliver kompenseret med hjælpe til lønkompensation. Din virksomhed kan stadigt nå det og medarbejdere behøver ikke være fuldtidsansatte, for at virksomheden kan søge om kompensation.

Allerede den 1. maj viste opgørelserne fra Erhvervsstyrelsen at 95 pct. af de virksomheder der havde ansøgt, havde fået udbetalt hjælp.

Modtagerne er fordelt over hele landet, men Region Hovedstaden og Region Syddanmark er de to landsdele med den største andel lønmodtagere, som er sendt hjem på lønkompensationsordningen.

Krav for lønkompensation
Lønkompensationsordningen gælder for alle private virksomheder, der lever op til en række kriterier – blandt andet:

  • Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
  • Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.
  • Medarbejderne skal afholde fem optjente feriedage, afspadseringsdage eller fridage uden løn i løbet af kompensationsperioden. Det gør sig dog ikke gældende for virksomheder, hvor der er aftalt lønnedgang i forbindelse med COVID-19.

3 milliarder til selvstændige
Den 12. maj var der desuden sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted på ordningen for kompensation for tabt omsætning til selvstændige og freelancere. Det drejer sig om godt 3 milliarder kroner.

Ordningen betyder at selvstændige og freelancere, der oplever et dyk i omsætningen på mindst 30 pct. som følge af coronavirus, ansøge om at få kompensation.

Ordningen gælder fra den 9. marts til og med 8. juli 2020.

Krav vedr. kompensation til selvstændige

  • Ordningen dækker selvstændige og freelancere med omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit i kalenderåret 2019. Virksomheden skal være oprettet senest 9. marts. Nystartede selvstændige skal have omsætning eller B-indkomst på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit fra stiftelsestidspunktet og frem til og med den 9. marts 2020, dog minimum en hel måned op til den 9. marts.
  • Selvstændige, der forventer et omsætningstab eller tab i B-indkomst på mindst 30 pct. som konsekvens af coronavirus, kan få dækket 75 pct. af det forventede omsætningstab eller forventede tab i B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.
  • Det er et krav, at den selvstændige ikke må have en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.
  • Den selvstændige må derudover have maks 10 fuldtidsansatte.

Du kan læse mere om de økonomiske hjælpepakker her – eller på virksomhedsguiden.dk