Løntilskud til lærlinge resten af 2020

I AUB – Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag, er der opsparet rigtig mange penge.
For at tilskynde virksomheder til at indgå uddannelsesaftaler, og dermed fortsat uddanne lærlinge på trods af Coronakrisen, har Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en stor trepartsaftale, finansieret af de opsparede midler i AUB.

Løntilskud til lærlinge resten af 2020

 • Igangværende uddannelsesaftaler:
  Løntilskud på 75 pct. af elevlønnen under praktikophold for elever og lærlinge i alle igangværende uddannelsesaftaler pr. 1. maj 2020 til og med 31. december 2020.
 • Nye uddannelsesaftaler:
  Løntilskud på 90 pct. af elevlønnen under praktikophold for alle nye ordinære uddannelsesaftaler, restlæreaftaler, kombinationsaftaler og ny mesterlæreaftaler indgået efter 1. maj til og med 31. december 2020.
 • Korte aftaler:
  Løntilskud på 45 pct. af elevlønnen under praktikophold for alle nye korte aftaler indgået efter 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev.
 • Skoleophold:
  Forhøjet lønrefusionssats under skoleophold med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler i resten af 2020.

For høje opkrævninger af uddannelsesbidrag stopper

Udover løntilskuddene er det også aftalt at der fra næste år bliver skabt balance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB, så arbejdsgiverne ikke længere skal betale mellem 1 og 1,5 mia. kr. for meget ind hvert år. Lige som indbetalingerne til AUB i 3. kvartal bliver suspenderet.

Læs trepartsaftalen her:

https://bm.dk/media/13865/trepartsaftale-om-ekstraordinaer-hjaelp-til-elever-og-laerlinge-samt-virksomheder-aub.pdf