VVS’eren SKAL involveres i gaskedlen

Vi har på det seneste haft nogle sager, hvor tømrere skiller aftræksrøret fra gaskedlen når de ligger nyt tag.

I den sammenhæng vil vi gerne understrege, at det kun er VVS-installatører med gas-autorisation, der må adskille, flytte og samle aftræk fra gaskedler og andre gasforbrugende apparater.
Denne bestemmelse i Gasreglementet er især begrundet i den fare for personskade (blandt andet fare for kulilteforgiftning) og fare for brand der kan opstå, hvis et aftræk fra en gaskedel mm. ikke er udført og placeret korrekt.
Hvis et uautoriseret indgreb bliver opdaget vil det blive indberettet til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen vil politianmelde det pågældende firma med mulig bødestraf til følge.
 
Hvis et tømrerfirma, eller andre ikke-autoriserede, i forbindelse med for eksempel tagarbejde har behov for at ændre eller flytte et aftræk fra et gasforbrugende apparat, så må de overlade denne delopgave til et autoriseret VVS-firma.

Husk på: Sikkerheden er det vigtigste – både jeres og kundens sikkerhed!