Virksomheder ved ikke, hvor mange lærlinge de skal have for at undgå straf

Nye regler fra årsskiftet pålægger blandt andre håndværksmestre at uddanne et vis antal lærlinge for at undgå en ny afgift.

Som et led i trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter fra august 2016 er en ny afgift trådt i kraft ved årsskiftet – det såkaldte praktikafhængigt AUB-bidrag.

Aftalen gælder for alle virksomheder med faglærte og betyder, at de nu skal betale et merbidrag per manglende lærling. Men håndværksmestrene venter stadigt på en orientering fra det offentlige om, hvordan de skal udregne, om de har nok lærlinge.

– Reglerne kræver, at de pågældende lærlinge skal være ansat fra 1. januar, hvis man vil undgå at komme i klemme. Men det har været vanskeligt at finde ud af, hvad der kræves, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Han peger på, at der ellers har været tid nok:

– Man har haft 18 måneder til at forberede virksomhederne på de nye regler. Alligevel har man endnu ikke formået at give en ordentlig orientering om, hvad virksomhederne skal leve op til. Det er ikke godt nok, mener arbejdsgiverdirektøren.

– Det er rimeligt, at de virksomheder, der ikke uddanner lærlinge betaler et større bidrag, som kommer de virksomheder til gode, der tager et uddannelsesansvar.  Men set i lyset af, at der er bøvl nok i forvejen, burde systemet have været lavet så enkelt, at virksomhederne forstår det.  

——————————————
Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk


Fakta om Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Fra 1. januar 2018 indføres nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

Fremover er AUB- bidraget afhængig af, om du uddanner tilstrækkeligt med lærlinge i forhold til, hvor mange faglærte du beskæftiger. Hvis du uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper du billigere i forhold til i dag. Er dette ikke tilfældet, vil du opleve, at dine udgifter til AUB stiger.

Hvad koster det?

Virksomheden skal betale 27.000 kroner pr. praktikårselev, som din virksomhed mangler at uddanne eller at indgå en uddannelsesaftale med.
Du får i foråret 2018 et brev fra AUB med en forskudsberegning af dit bidrag. Brevet viser, hvor mange lærlinge du skal have ansat for at leve op til målet for din virksomhed.

Alle virksomheder vil få en måluddannelsesratio for, hvor mange lærlinge virksomheden skal uddanne i forhold til antallet af faglærte i virksomheden. Uddannelsesrationen er vægtet mellem et branchegennemsnit 25 % og et gennemsnit for hele arbejdsmarkedet 75 %.

Hvis virksomhedens aktuelle måluddannelsesratio (forholdet mellem antal faglærte og antal lærlinge i egen virksomhed) er lavere end den måluddannelsesration, som myndighederne beregner, skal virksomheden betale 27.000 kroner pr. lærling/praktikårselev.
Mangler din virksomhed fx at uddanne 0,5 praktikårselev, vil den skulle betale 0,5 x 27.000 kroner = 13.500 kroner mere i AUB-bidrag.
Virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, men som forgæves har slået en eller flere praktikpladser op, kan søge om fritagelse for betaling af merbidraget til AUB.

Undtagelser

Virksomheder med op til én ansat er ikke omfattet af det praktikpladsafhængige AUB og skal derfor ikke betale bidrag til AUB.

Opkrævning

Første opkrævning fra AUB, der tager udgangspunkt i det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag, vil komme medio 2019, hvor alle virksomheder modtager et praktikpladsregnskab (en årsopgørelse) fra AUB.

Samtidig med at der indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag lettes alle virksomheder med ca. 295 kr. i AUB-bidrag for faglærte. Endvidere sættes lønrefusionen til elever på skoleophold op med 7,4 %.