Viden om vådrum, vandbelastede sokler, utæt klimaskærm..

BYG-ERFA har netop udgivet seks nye erfaringsblade samt annulleret det, der handler om brandimprægneret træ i ventilerede regnskærme.

De nye ERFAQ blade omhandler:

 • Armeringskorrosion i chloridholdig beton
  Armeringskorrosion, der skyldes for høje chloridindhold i betonen, er et af de alvorligste holdbarhedsmæssige problemer på armerede…
 • Niveaufri adgang og terrændæk
  Niveaufri adgang til en bygning medfører ofte, at bygningen trykkes så langt ned i terrænet, at der må træffes særlige fugtmæssige foranstaltninger for at undgå…
 • Vandbelastede sokler – tæthed og bortledning af overfladevand
  Niveaufri adgang kan medvirke til beskadigelse af terrændæk – især med fugtfølsomme gulve på strøer – når vand er trængt gennem en utæt…
 • Vandbelastede sokler ved terrændæk – terrænforhold og niveaufri adgang
  Kraftige byger kombineret med øget bebyggelse i lavtliggende områder og uhensigtsmæssige faldforhold på omgivende terræn har bevirket…
 • Udførelse af vådrum – fald og vandtætning
  Der har været usikkerhed om tolkningen af krav og regler vedr. vådrum, og om hvorvidt SBi-anvisninger, BYG-ERFAs erfaringsblade og andet…
 • Utætheder i klimaskærmen – måling, lokalisering og vurdering
  Utætheder i klimaskærmen er ofte årsag til betydelige indeklimagener, varmetab og risiko for bygningsskader. Erfaringsbladet beskriver, hvordan utætheder…

Annullering af erfaringsblad
Erfaringsbladet ”(21) 19 12 09 Brandimprægneret træ i ventilerede regnskærme” blev annulleret den 20. januar 2021. Årsagen er, at en undersøgelse udført af DBI og Teknologisk Institut har vist, at det er usikkert at benytte den nævnte standard EN 16755 til at estimere levetiden af brandimprægnering.

Man kan læse mere og købe ERFA-blanene på www.byg-erfa.dk.

Bemærk: Vi omtaler ikke alle ERFA-udgivelser eller ændringer, men omtaler dem ved passende lejligheder, for at minde medlemmerne om muligheden for selv at finde og vedligeholde deres viden i det omfang, de mener at det er relevant.