Vi afventer fortsat de nye lærlingesatser på Bygge- og Anlægsområdet

Lærlingsatser på Bygge- og Anlægsområdet pr. 1. marts 2020 er en del af de overenskomstforhandlinger der netop er afsluttet.

Men overenskomsten skal først vedtages af både arbejdsgivere og lønmodtagere, derfor er der i øjeblikket en afstemningsproces i gang. Afstemningsresultatet offentliggøres den 16. april 2020. Først herefter kan de nye satser meldes ud.

Reguleringen af lærlingelønnen må herefter ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020.