Vi afventer fortsat de nye lærlingesatser på Bygge- og Anlægsområdet

Lærlingsatser på Bygge- og Anlægsområdet pr. 1. marts 2020 er en del af de overenskomstforhandlinger der netop er afsluttet.

Men overenskomsten skal først vedtages af både arbejdsgivere og lønmodtagere, derfor er der i øjeblikket en afstemningsproces i gang. Afstemningsresultatet offentliggøres den 16. april 2020. Først herefter kan de nye satser meldes ud.

Reguleringen af lærlingelønnen må herefter ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.