VEU-godtgørelse samles hos AUB

AUB overtager administrationen af VEU- godtgørelse og befordringstilskud for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere. 

Dermed forenkles ansøgnings- og udbetalingsprocessen, så man fremover kan ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud i samme arbejdsgang, som man tilmelder sig kurset. 

Det betyder, at man i tilmeldingen skal svare på nogle spørgsmål til brug for AUB’s sagsbehandling, og at ”VEU-ansøgningen” – som vi kender den i dag – bliver udfaset. 

Hvad betyder det for virksomheder og kursister?
Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, som påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere, administreres efter nye regler, dvs.:

  • Der vil være én sammenhængende tilmeldings- og ansøgningsproces uden ansøgningsfrist
  • Der vil være central sagsbehandling hos ATP/AUB, dvs. ét kontaktpunkt ved spørgsmål til sagsbehandling og udbetaling

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes før 1. januar 2019, administreres efter nugældende regler. Det gælder også ansøgninger om godtgørelse og tilskud til befordring, der sendes efter den 1. januar 2019, men som vedrører erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der er påbegyndt før den 1. januar 2019. Dvs.

  • Der skal udfyldes og sendes en separat VEU-ansøgning inden for en 4-ugers frist
  • Der vil være decentral sagsbehandling i a-kasser/på skoler, dvs. forskellige kontaktpunkter ved spørgsmål til sagsbehandling og udbetaling